zuš děti
INFORMACE K ONLINE VÝUCE PRO ŽÁKY VÝTVARNÉHO OBORU

Milí žáci, po týdnu prodlouženého volna Vám sdělujeme, že od pondělí 23. 3. 2020 zavádíme distanční vzdělávání. Každý pedagog ZUŠ Zdounky bude kontaktovat (emailem, telefonicky...) zákonné zástupce žáků nebo starší (zletilé) žáky a navrhne formu výuky "na dálku".
Toto se týká obou oborů (HO, VO) včetně předmětů hudební nauka; komorní a orchestrální hra zůstává v režimu samostudia.
Proto hrajte, zpívejte, výtvarně tvořte a my se těšíme již nyní na zpětnou vazbu od Vás přes veškerá média, později opět při běžné výuce!
Přejít na facebook