zuš děti

V PRŮBĚHU MĚSÍCE LISTOPADU VYBÍRÁME PŘÍSPĚVKY DO SPOLKU PŘÁTEL ŠKOLY (UMĚNÍ, RODIČE A PODPORA ZUŠ ZDOUNKY) VE VÝŠI 200,- KČ. 

Příspěvek platí každý žák školy bez ohledu na své sourozence, neplatí ovšem víckrát v případě studia 2 oborů (hudební i výtvarný) nebo studijních zaměření (hra na 2 nástroje). Pokud příspěvek nebude uhrazen, nemohou děti čerpat výhody URP ZUŠ (zájezdy, slevy, akce školy).

PŮVODNĚ PLÁNOVANÉ VÁNOČNÍ KONCERTY 16. A 17. 12. SE Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH PODMÍNEK RUŠÍ.


VŠECHNY E-BESÍDKY A E-KONCERTY NA YOUTUBE KANÁLE ŠKOLY  


Přejít na facebook