zuš děti
OD 18. 9. 2020 PLATÍ NOVĚ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ:

NOŠENÍ ROUŠEK V PROSTORÁCH ŠKOLY VČETNĚ UČEBEN
vyjma hry na dechové nástroje a zpěvu v rámci HN

Více zde

!!! VSTUP RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JEN V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH !!!

PROSÍME, ABYSTE VYBAVILI SVÉ DĚTI ALESPOŇ 1 ROUŠKOU A PŘI VSTUPU AŤ POUŽIJÍ DEZINFEKCI RUKOU, JAKO DOPOSUD.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VĚŘÍME, ŽE VŠE OPĚT SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME!
INFORMACE K ZAHÁJENÍ STUDIA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

ZAVÁDÍME ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU!

Všem rodičům (zákonným zástupcům) by již měly přijít emailem informace k přihlášení do elektronické ŽK systému Klasifikace a zároveň i pokyny k platbě za školné v 1. pololetí. Prosíme, abyste zkontrolovali své nahlášené emailové schránky a případně nahlásili svému učiteli, že se něco nepovedlo - i to se může stát. Doporučujeme si po prvním přihlášení změnit dle pokynů původní systémem vygenerované heslo.
Věříme, že se s tím všichni brzy seznámíme a proto žádáme o Vaši trpělivost a spolupráci. Tištěné žákovské sešity budeme nadále využívat jen u nejmladších žáků v přípravných odděleních. Děkujeme za pochopení! 
 

Přejít na facebook