zuš děti
     VEŠKERÁ VÝUKA V LEDNU 2021 PROBÍHÁ DISTANČNÍ FORMOU dle domluvy s jednotlivými vyučujícími. Školství se bude řídit systémem opatření PES 5.

ELEKTRONICKÝ VÝPIS Z POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ
najdete v aplikaci Klasifikace zveřejněn dne 28. 1. 2021.


JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY připadnou na pátek 29. 1. 2021.

    


Přejít na facebook