zuš děti

Od středy 25. 11. bude umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák)

 
Roušky všichni povinně ve všech prostorách vyjma hry na dechové nástroje.

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

Další informace naleznete zde:


PROVOZ ŠKOL

PES PRO ŠKOLY

USNESENÍ VLÁDYPřejít na facebook