zuš děti
Ve dnech 19. - 20.. 2. 2019 se konalo na ZUŠ Hulín a ZUŠ Kroměříž okresní kolo ve hře komorních souborů s převahou dechových nástrojů.

V kategorii žesťových nástrojů získalo tenorové trio ve složení
Jan Valenta, Anežka Šušlíková, Michal Binek
1. místo s postupem do krajského kola.

V kategorii zobcových fléten získalo
duo Kryštof Svačina, Marie Papežová 3. místo

GRATULUJEME!!!
 


Přejít na facebook