zuš děti
DO KONCE LISTOPADU VYBÍRÁME
PŘÍSPĚVEK DO SPOLKU PŘÁTEL ZUŠ ZDOUNKY 200,- Kč.

Každý člen spolku (rodič, zákonný zástupce) platí pouze jednou. Pokud studuje ve škole více dětí, platí pouze jeden příspěvek vždy starší sourozenec (u dvou oborů platí dítě navštěvující hudební obor). Pokud příspěvek nebude uhrazen, nemohou děti čerpat výhody Spolku (zájezdy, slevy, akce školy).