zuš děti
GRATULUJEME

našim žákům za reprezentaci školy v okresních kolech
soutěže ve hře na dechové nástroje!

Okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje dřevěné

6. a 7. 3. 2018, ZUŠ Kroměříž

2. místo    Eliška BOLFOVÁ – hra na saxofon (vyučující J. Horváth)

2. místo    Kryštof SVAČINA hra na zobc. flétnu (vyuč.: N. Svačina)

ČU             Tadeáš PRCHAL hra na klarinet (vyučující J. Horváth)

Okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje žesťové

13. 3. 2018, ZUŠ Hulín

1. místo s postupem
  
                  František ŽŮREK – hra na trubku (vyučující P. Skopal)

1. místo     Prokop SELUCKÝ hra na trubku (vyučující: N. Svačina)

1. místo     Miroslav PISKA – hra na trubku (vyučující P. Skopal)

2. místo     Vilém ŽABKA – hra na tenor (vyučující J. Jablunka)

2. místo     Michal ČEČATKA – hra na tenor (vyučující J. Jablunka)

2. místo     Anežka ŠUŠLÍKOVÁ – hra na tenor (vyučující: N. Svačina)

2. místo     Michal BINEK – hra na tenor (vyučující: N. Svačina)

2. místo     Jakub LUBINO – hra na trubku (vyučující P. Skopal)

2. místo     Jan VALENTA – hra na tenor (vyučující: N. Svačina)

3. místo     Tomáš BINEK – hra na trubku (vyučující: N. Svačina)

 

Diplom za vynikající klavírní doprovod Marie DRKULOVÁ ml.

Žáky připravili uvedení učitelé a na klavír doprovodili M. Drkulová ml.,
M. Selucká
a J. Jablunka. Všem patří velké poděkování.


Více informací zde


Přejít na facebook