zuš děti

Fotoalba z našich akcí


2016
- 1. absolventský koncert 2016
- Výchovný koncert pro MŠ - Hurá na prázdniny
- 2. absolventský koncert 2016
- Soustředění DO
- Hraje celá rodina 2016
- Ze života školy 2015/2016
- Výlet žáků výtvarného oboru

2015
- Okresní kolo soutěže ve hře dechových nástrojů
- 2. absolventský koncert
- Výchovný koncert pro MŠ - Májová pohádka
- Soustředění dechového orchestru
- ZUŠKA? ZUŠKA!
- 1. absolventský koncert a absolventská výstava VO
- Muzikálky - představení pro MŠ a ZŠ
- Vánoční koncert

2014
- Krajské kolo Soutěžní přehlídky dech. orchestrů
- Absolventský koncert žáků
- Hudební besídka žáků
- Exkurze VO (Baťův institut Zlín, hrad Malenovice)
- Momentky z vyučování
- Rekonstrukce školní budovy v Koryčanech
- Oslavy výročí školy (50 let 1964-2014)
- Výchovný koncert pro MŠ - Barvy
- Vánoční koncert

2013
- Hraje celá rodina
- Absolventský koncert 2013
- Absolventská výstava 2013
- Festival mládežnických dechových orchestrů
- Koncert k Evropskému dni hudby
- Výchovný koncert pro MŠ - V lese, jó v lese
- Rekonstrukce budovy školy
- Vánoční koncert, DK Zdounky
- Exkurze VO (Muzeum tupeské keramiky, UH)
- Co zachytil objektiv

2012
- Festival mládežnických dechových orchestrů
- Výtvarná soutěž 2012
- Vánoční koncert ve Zdounkách
- Čertoviny - hudební pohádka pro děti
- Vánoční koncert v Koryčanech
- Vánoční hudební besídky ZUŠ
- Exkurze VO (hrad Helfštýn, Olomouc)
- Závěrečná besídka žáků PHV
- Koncert k Evropskému dni hudby
- Absolventi 2012

2011
- Absolventský koncert 1
- Absolventský koncert 2
- Výchovný koncert pro MŠ - Řemesla
- Koncert k Evropskému dni hudby
- Ze života školy

2010
- Ze školního roku 2009/2010
- Hraje celá rodina 2010
- Absolventský koncert 2010
- Výstava prací žáků výtvarného oboru
- Zahájení školního roku 2010/2011

2009
- Fota ze ZUŠ
- Absolventský koncert 2009
- Festival mládežnických dechových orchestrů
- Soutěže ve školním roce 2008/2009

2008
- Vánoční koncert ZUŠ
- Výchovné koncerty

Přejít na facebook