zuš děti
VÝTVARNÝ OBOR
 
Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák dle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. Nadaným žákům poskytuje přípravu k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.
 
Výtvarné myšlení a cítění doprovází každou výtvarnou aktivitu. Základní umělecká škola podporuje odlišnost jednotlivých dětí a jejich schopnost osobitě řešit výtvarný problém, případně jej tvořivě obměňovat. Nejde jen o výtvarná zadání, ale o přístup k životu, v němž hraje významnou roli tvořivost, empatie a schopnost spolupracovat a vzájemně se dorozumět.
 
Studium je rozděleno na přípravné (1-2 roky, pro děti od 5 do 7 let), základní studium I. stupně (7 let, pro děti od 7 let) a základní studium II. stupně (4 roky, pro děti od 14 let). Ve studijním zaměření Výtvarná tvorba se prolínají předměty Plošná tvorba a Prostorová tvorba.

 
 
Výtvarný obor se prezentuje na akcích školy výstavami svých prací, pravidelně se účastní různých soutěží (v roce 2012 přímo organizoval soutěž „Tam, kde bydlím já“) a zajímavých exkurzí. Po náročné rekonstrukci půdních prostor v roce 2011 mají žáci k dispozici novou specializovanou učebnu, kde mohou nerušeně tvořit. Zde rovněž představují své práce, a to především v podobě absolventských výstav.

Velkým  úspěchem školního roku 2017/2018 byla reprezentace na VI. mezinárodní výtvarné soutěži v běloruském Minsku s názvem "Children all over the world are friends"V konkurenci téměř 7000 prací z 22 zemí světa se mezi nejlepšími umístili Jakub Sokolínský (1. místo) a Elena Olšinová (3. místo).

 

Ve školním roce 2016/2017 byly práce některých našich žáků odeslány do soutěže za hranice naší vlasti. Velkou radost jsme měli, když nám byl sdělen úspěch naší žákyně Věry Machálkové, jejíž dílo na 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy "13. listopad" ve Skopje (Makedonie) získalo 1. místo! Více ZDE.

Naši žáci se zúčastnili i dalších vyhlášených soutěží, mezi nimiž nechyběl ani 
15. ročník celostátní soutěže pro děti a mládež "Komenský a my". Soutěž pořádá ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Její letošní téma "Orbis pictus 2. století - nové stránky Světa v obrazech očima dětí" mělo pro výtvarnou část podtitul "Krása starého". Naši školu reprezentovali pod vedením uč. K. Zelenkové Kristýna ŠKRABALOVÁ (3. místo) Adam SOKOLÍNSKÝ (Čestné uznání).

 
 
Bližší informace o výuce výtvarného oboru naleznete v 
ŠVP ZUŠ Zdounky.
 

Přejít na facebook