zuš děti
MÍSTO POSKYTUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ KORYČANY

Pobočka školy v Koryčanech byla zřízena ve školním roce 1988/1989 a jejím vedením byl pověřen nově nastupující učitel Zdeněk Halašta (působil zde až do roku 2005). Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní školy v Koryčanech, a to hře na kytaru, klavír a zobcovou flétnu. Od školního roku 1991/1992 škola sídlí v nových prostorách, které byly postupně upraveny tak, aby sloužily pro výuku hudebního a později i výtvarného oboru.
 
Od školního roku 2007/2008 až do konce roku 2015 vedl bývalou pobočku – dnes již místo poskytující vzdělávání v Koryčanech - absolvent ZUŠ Zdounky, Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a JAMU Brno Norbert Svačina, který byl od 1. 12. 2015 jmenován novým ředitelem ZUŠ Zdounky. Vedoucí MPV Koryčany se stala Ludmila Svačinová.  
 
V posledních letech prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí včetně výměny oken, zateplení a nové fasády. Žáci školy přispívají ke kulturnímu životu města, vystupují při nejrůznějších akcích (hudební besídky, veřejné vánoční koncerty, koncert ke Dni matek atd.) a pořádají rovněž výstavy prací žáků výtvarného oboru. 

   

Pedagogové a vyučované předměty:

Ludmila SVAČINOVÁ – hra na klavírhra na housle, komorní hra, HN
MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D.
hra na dechové nástroje (zobcová flétna, trubka, tenor)
Mgr. Monika SELUCKÁ – hra na klavír
Martin ŠTRUBLÍK hra na kytaru
Bc. et Mgr. Kateřina ZELENKOVÁ výtvarný obor