zuš děti

PEDAGOGICKÝ SBOR 2017/2018   

MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D.      
ředitel školy
hudební obor
výuka: Hra na dechové nástroje (MPV Koryčany)

Marie DRKULOVÁ 
zástupkyně statutárního orgánu
hudební obor 
výuka: Hra na klavír, Hudební nauka, Přípravná hudební výchova 
učebna č. 7 (po - čt)

Bc. Iva BUBENÍČKOVÁ    
hudební obor
výuka:
 Hra na housle
Zdounky - učebna č. 2 (po)

Marie DRKULOVÁ ml.
hudební obor
výuka:
 Hra na klavír; Komorní hra 
- učebna č. 2 (út), učebna č. 7 (pá)

Mgr. art. Jiří HORVÁTH 
hudební obor
výuka: Hra na klarinet, saxofon, zobcovou flétnu; Hra v dechovém orchestru

učebna č. 4 (čt), učebna č. 3 (pá)

Mgr. Jiří JABLUNKA   
hudební obor

výuka: Hra na zobcovou flétnu, tenor, tubu
 
učebna č. 5 (út)  

Šárka JABLUNKOVÁ   
hudební obor

výuka: Hra na akordeon, el. klávesy; Komorní hra

učebna č. 5 (st - pá)

Mgr. Monika SELUCKÁ
vedoucí místa poskytující vzdělávání Koryčany 
hudební obor
výuka:
 Hra na klavír; Hudební nauka; Komorní hra
MPV Koryčany (po, út, st, pá)
Zdounky - učebna č. 2 (čt)

BcA. Pavel SKOPAL
hudební obor
výuka: Hra na trubku

učebna č. 4 (pá) 

Martin ŠTRUBLÍK, DiS.
hudební obor
výuka:
 Hra na kytaru

Zdounky - učebna č. 3 (po, út) 
MPV Koryčany (pá)


Mgr. Kateřina ZELENKOVÁ
výtvarný obor
Zdounky - uč. č. 6 (út, st)
MPV Koryčany (út)

 
Mgr. Michala HORÁKOVÁ
 - rodičovská dovolenáPřejít na facebook