zuš děti

PEDAGOGICKÝ SBOR 

MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D.      
ředitel školy
hudební obor
výuka: Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, trubka, tenor)

Šárka JABLUNKOVÁ
zástupkyně statutárního orgánu
hudební obor
výuka: Hra na akordeon, EKN; Komorní hra

Bc. Iva BUBENÍČKOVÁ    
hudební obor
výuka: Hra na housle

Marie DRKULOVÁ
pověřenec GDPR
hudební obor
výuka: Hra na klavír; Hudební nauka; Přípravná hudební výchova; Komorní hra

Mgr. art. Jiří HORVÁTH 
hudební obor
výuka: Hra na klarinet, saxofon; Hra v dechovém orchestru

Mgr. Jiří JABLUNKA   
hudební obor
výuka: Hra na zobcovou flétnu, tenor

Sabina KOPLOVÁ   
hudební obor
výuka: Hra na klavír

Mgr. Monika SELUCKÁ
vedoucí místa poskytující vzdělávání Koryčany 
hudební obor
výuka: Hra na klavír; Hudební nauka; Komorní hra

BcA. Pavel SKOPAL
hudební obor
výuka: Hra na trubku

Martin ŠTRUBLÍK, DiS.
hudební obor
výuka: Hra na kytaru


Mgr. Veronika NOVÁKOVÁ
výtvarný obor


Přejít na facebook