zuš děti
 

.................................................................................................................................

 


 


Mládežnické dechovce se povedlo překonat vítězný hattrick a přivézt opět 
ZLATÉ PÁSMO z Ústředního kola Soutěžní přehlídky ve hře 
dechových orchestrů v Letovicích
 
(dirigent P. Skopal).
Gratulujeme všem a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Žáci výtvarného onboru se zúčastnili 
15. ročníku celostátní soutěže pro děti a mládež "Komenský a my". Soutěž pořádá ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Její letošní téma "Orbis pictus 2. století - nové stránky Světa v obrazech očima dětí" mělo pro výtvarnou část podtitul "Krása starého". Naši školu reprezentovali pod vedením uč. K. Zelenkové Kristýna ŠKRABALOVÁ (3. místo) Adam SOKOLÍNSKÝ (Čestné uznání).

 
........................................................................................................................
V krajském kole soutěžní přehlídky dechových orchestrů, kterou naše škola pořádala v pátek 7. dubna 2017 v prostorách místního domu kultury, mezi dalšími orchestry uspěl a kromě 1. ceny získal i postup do kola ústředního náš mládežnický orchestr. Finále se bude konat na konci května v Letovicích. Trojnásobné vítězství v letech předchozích a dva tituly absolutních vítězů jsou tou nejlepší motivací nejen pro všechny hráče, ale i pro um. vedoucího a dirigenta Pavla Skopala ml. 
Navíc zvláštní cenu poroty za mimořádný sólový výkon získal Lukáš Lehkoživ.
Moc všem gratulujeme a přejeme hodně energie a vytrvalosti v další práci!

Děkujeme za účast a skvělou reprezentaci Zlínského kraje všem soutěžícím orchestrům a jejich vedoucím, stejně tak příznivcům, kteří přišli muzikanty podpořit.

Výsledkovou listinu celé soutěže najdete ZDE.

O soutěži také na webu Kroměřížského Deníku včetně fotogalerie ZDE


.................................................................................................................


.................................................................................................................

Vyšlo nové číslo našeho 
OBČASNÍKU ZUŠ! V elektronické podobě jej najdete zde.
.................................................................................................................


.................................................................................................................

Úspěch žákyně výtvarného oboru Věry Machálkové 
na 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy "13. listopad" ve Skopje (Makedonie).
Více ZDE

.................................................................................................................


.................................................................................................................

Ani o prázdninách muzikanti nezahálí!
Dechový orchestr ZUŠ Zdounky pod vedením Pavla Skopala zahájil svým vystoupením program oslav 40. výročí Zdounečanky, které se, byť za velmi nepříznivého počasí, konaly v areálu fotbalové hříště v sobotu 16. července. Jsme rádi, že naše žáky přišli podpořit i jejich příbuzní a zúčastnili se tak slavnostního festivalu dechovek, který je u nás díky aktivitám bohužel téměř již před rokem zesnulého ředitele a kapelníka Miroslava Nauče desetiletou tradicí. Navíc náš mládežnický soubor, založený roku 1972 učitelem Štěpánem Nesvadbou, může za vznik dnes známé Zdounečanky, kdy prvními muzikanty v roce 1976 byli především žáci a absolventi tehdejší LŠU. Nechť tato hudební tradice v naší obci stále pokračuje!


  

 

 Naši žáci bodují ve hře na el. klávesy!


V právě probíhajících kolech letošní Národní soutěže ZUŠ v kategoii hra na elektronické klávesové nástroje si naši žáci pod vedením p. uč. Davida Jugy vedou na výbornou. Z okresního kola všichni tři soutěžící postoupili do kola krajského (konalo se ve čtvrtek 10. března 2016 v SZUŠ D-MUSIC Kroměříž) s těmito výsledky: 

Michaela PRAŽÁKOVÁ - 1. místo s postupem (VII. kat.)
Zuzana KONEČNÁ - 1. místo (III. kat.)
Filip PRCHAL - 2. místo (V. kat.)

 

Blahopřejeme všem ke skvělým výsledkům v reprezentaci školy!
Míša Pražáková si také skvěle vedla v ústředním kole soutěže, které se konala ve dnech 28. 4. - 1. 5. 2016 ve Františkových Lázních. Přivezla si krásnou 3. cenu!

.................................................................................................................FOTOGALERII Z VÁNOČNÍHO KONCERTU NAJDETE 
ZDE
.................................................................................................................

Muzikálky měly premiéru

Už od jarních měsíců provázela dvě sesterské dvojice Marie a Martiny Drkulových a Karolíny a Kateřiny Naučových – známé jako skvělé kamarádky a zároveň zpěvačky vokální skupiny 4sisters – myšlenka nacvičit minioperky od autorské dvojice Svěrák-Uhlíř. Je to pár let, kdy jako tehdejší žákyně ZUŠ Zdounky hrály hlavní role v dětských muzikálech „O Budulínkovi“ a „Červená Karkulka“. Později přišly na svět další – „O Šípkové Růžence“ a „O dvanácti Měsíčkách“.
Vzhledem k tomu, že melodie z těchto pohádek zná veřejnost díky filmu Tři bratří, rozhodla se děvčata o nácvik právě dvou posledně zmíněných. Přizvaly své přátele ze svého okolí, žáky ZUŠ ze Zdounek, Kroměříže a Hulína a za pomoci svých rodinných příslušníků, spolužáků, učitelů a dalších známých připravily kompletní představení včetně hudebních doprovodů, pěveckých čísel, kostýmů, scény a v neposlední řadě efektní projekce.
Výchovný koncert pro žáky okolních MŠ a ZŠ s příznačným názvem „Muzikálky“ se konal v polovině listopadu v Domě kultury ve Zdounkách. Veřejnosti bude představení nabídnuto v zimních měsících a určitě stojí za to přijít. Mladé slečny a jejich přátelé zaslouží velkou pochvalu a uznání za odvedenou práci, která byla po všech stránkách mnohem náročnější na rozdíl od jejich dřívějších, avšak rovněž zdařilých koncertů.

Jiří Jablunka

 

CELÁ FOTOGALERIE ZDE
.................................................................................................................

Na základě výsledku konkursního řízení ze dne 21. 10. 2015 jmenovala Rada Zlínského kraje s účinnostíod 1. 12. 2015 pana MgA. Norberta Svačinu, Ph.D. na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Zdounky.
Rada tak rozhodla na svém zasedání dne 9. 11. 2015.
.................................................................................................................


.................................................................................................................Ve druhé polovině letních prázdnin přišla smutná a nečekaná zpráva o úmrtí našeho pana ředitele Miroslava Nauče. Dne 8. srpna ve věku 40 let nás náhle opustila osobnost, která znamenala pro naši školu, obec a širokou nejen hudební a společenskou veřejnost nepopsatelně mnoho. Odešel skvělý člověk, kamarád, kolega, učitel, muzikant, zpěvák, kapelník, dirigent, organizátor... Všichni, kteří mohli, byli přítomni na posledním rozloučení ve zdouneckém kostele v sobotu 15. srpna 2015. A všichni se shodují - nikdy nezapomeneme!


.................................................................................................................
2014/2015

Úspěšná reprezentace dechového oddělení

Ve dnech 24. - 26. února 2015 se v prostorách ZUŠ Kroměříž konala okresní kola soutěží žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Ve hře na zobcovou flétnu nás reprezentovaly tři žákyně - Alžběta Selucká (pobočka Koryčany), Eliška Bolfová a Nela Žůrková, v kategoriích nástrojů dechových dřevěných - v našem případě klarinet - soutěžili rovněž tři naši žáci - Michaela Pražáková, Radek Valenta a Nikola Kameníková. Za žesťové nástroje vyrazilo hájit barvy zdounecké ZUŠ pět chlapců - trumpetisté Tomáš Binek (Koryčany) a Čeněk Bolf, tenoristé Marek Mozga, Jan Valenta (Koryčany) a Lukáš Lehkoživ. Poslední dva jmenovaní skončili ze všech našich žáků nejlépe - obdrželi 1. místo s postupem do krajského kola. Své výkony poměřili s ostatními hráči z celého Zlínského kraje o měsíc později, 26. března opět v Kroměříži. Lukáš Lehkoživ získal 1. místo a Jan Valenta 2. místo. Všem gratulujeme!
Jak si všichni vlastně vedli?

VÝSLEDKY       FOTOGALERIE

.................................................................................................................

Na začátku listopadu jsme oslavili trojité výročí naší školy!

Kromě slavnostního koncertu, na kterém vystoupili bývalí i současní učitelé, žáci a absolventi, byly připraveny ke zhlédnutí všechny školní kroniky, prezentace z historie a současnosti školy a také výstava prací žáků výtvarného oboru. Všichni přítomní prožili krásný večer plný milých setkání a vzpomínek. Mezi vzácnými hosty jsme přivítali i oba předchozí ředitele školy - pana Jaroslava Prokopa a paní Janu Žabenskou, kteří stáli u zrodu samostatné LŠU. Velké díky patří všem, kteří si našli čas, zavítali do naší ZUŠky a přidali se k řadě gratulantů...

FOTOGALERIE ZDE

BROŽURA O ŠKOLE VYDANÁ K VÝROČÍ

 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................

2013/2014


Z ústředního kola se zlatem a titulem Absolutní vítěz!

Dechový orchestr ZUŠ Zdounky opět dovezl 1. místo.

 

V ústředním kole soutěžní přehlídky dechových orchestrů ZUŠ ČR, které se konalo v pátek 23. a v sobotu 24. května 2014 v Letovicích, náš Dechový orchestr ZUŠ Zdounky bezkonkurenčně zvítězil. Nejen ve své kategorii II.a, ale rovněž mezi všemi ostatními téměř 30 soutěžícími orchestry z celé republiky získal nejvíce bodů, a tak se stal Absolutním vítězem celého klání.

Dechový orchestr s dirigentem Miroslavem Naučem se již potřetí za sebou umístil na 
1. místě ve zlatém pásmu a navázal tak na své dosavadní úspěchy (Litvínov 2007, Letovice 2010).

Všem členům patří obrovská gratulace a dík za perfektní reprezentaci naší školy i obce Zdounky.

Přejít na facebook