zuš děti

V únoru letošního roku jsme se s žáky výtvarného oboru zúčastnili 46. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018. Do soutěže jsme poslali 15 prací žáků naší školy. Konkurence byla opravdu veliká. Výstavy se zúčastnili žáci z 80 zemí celého světa a celkem bylo do soutěže zasláno téměř 30 000 výtvarných prací. V půli května pak byly na internetových stránkách zveřejněny výsledky. A opět nám výsledky udělaly obrovskou radost. V tak obrovské konkurenci se podařilo dvěma naším žákům získat se svými pracemi čestná uznání.

 

Čestné uznání získali: 

Adam Sokolínský - Eskymák 

Lucie Dundálková - Chobotnice  


 

Oběma žákům velmi gratulujeme a přejeme další výtvarné úspěchy.

.....................................................................................................

 

Na konci dubna jsme posílali výtvarné práce do soutěže Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem. Dne 23.5.2018 proběhlo hodnocení přihlášených děl odbornou porotou ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Muzeum přijalo celkem 268 děl z cca 40 škol, zejména z Moravy (Zlínského kraje), západního Slovenska a Nitranska. 

 

V 1. kole byl učiněn předvýběr cca 70 děl pro putovní výstavu, ve 2. kole výběr 25 děl pro udělení ocenění katalog vybraných děl, který bude prezentován na vernisáži výstavy 21. 9. 2018 ve Starém Městě. 

Naše práce patří mezi ty, které porotu zaujaly a byly vybrány pro putovní výstavu. 

Termíny a místa, kde můžete výstavu zhlédnout:


od 13.6.2018 v Kunovicích na Panském dvoře;
od 5.7.2018 v nitranské synagoze v rámci festivalu Nitra, milá Nitra; 
od 21. 9. 2018 budou vystavena v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. 
V přilehlých prostorách se bude konat slavnostní vernisáž spojená s předáváním cen úspěšným autorům 21.9.2018 v 16h.


Přejít na facebook