zuš děti

Milí žáci, vážení rodiče,

na začátku adventní doby k nám na ZUŠ Zdounky dorazila nečekaná a o to více potěšující zpráva z našeho zastupitelského úřadu v hlavním městě Makedonie – Skopje, o úspěchu žačky výtvarného oboru Věry Machálkové ze Zborovic. Zástupce velvyslance, pan PhDr. Josef Brož mne a celý kolektiv informoval o výsledcích 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy "13. listopad". Během slavnostního vyhlášení a představení oceněných i dalších prací, které proběhlo 17. 11. 2016 ve výstavních prostorách Dětského výtvarného centra v budově skopské Kinotéky, převzala zástupkyně našeho zastupitelského úřadu diplom za 1. místo, jehož kopii si můžete prohlédnout v tomto občasníku. Originál nám bude zaslán do školy nejbližší diplomatickou poštou díky Ministerstvu zahraničních věcí. Informaci o této akci lze nalézt i na webových stránkách http://www.mzv.cz/skopje/cz/kultura_a_skolstvi/index.html. Originál vítězného díla bude následně využit v rámci prezentace české kultury. Velvyslanectví ČR ve Skopje představí všechna vítězná díla u příležitosti každoročního slavnostního připomenutí narozenin Jana Ámose Komenského ve skopské základní škole nesoucí jeho jméno a následně v rámci recepce ke státnímu svátku ČR.

Na závěr dovolte, abych jménem svým a jménem všech zaměstnanců školy pogratuloval a poděkoval Věře Machálkové a její paní učitelce Mgr. Kateřině Tománkové – Zelenkové za vzornou reprezentaci školy, Zlínského kraje a České republiky v zahraničí. Jen tak dál!!
DIPLOM Věře Machálkové
                                           

MgA. Norbert Svačina, Ph. D., ředitel školy


Přejít na facebook