zuš děti
Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků, kteří výrazně přispívají k rozvoji regionálního školství, se v pondělí 10. dubna 2017 uskutečnilo v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. 
Žáci a učitelé naší školy se podíleli na kulturním programu tohoto slavnostního aktu, při kterém byl přítomen mimo jiné i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nebo radní pro školství Petr Gazdík.
Cena za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci byla předána i naší kolegyni Ludmile Svačinové, která v letošním roce oslaví významné životní jubileum a po 38 letech v ZUŠ Zdounky odchází do zaloužené penze. Tímto se celý kolektiv naší školy připojuje ke gratulaci a poděkování za její dlouholetou práci.

Ve školství pracuje Ludmila Svačinová od roku 1979 jako učitelka hry na housle, klavír, hudební nauky a komorní hry smyčcových nástrojů. Aktivně se podílela na otevření budovy ZUŠ ve Zdounkách v roce 1984, kde škola sídlí dodnes a následně se podílela na její rekonstrukci. Vychovala velké množství absolventů, kteří dále pokračovali ve studiu na konzervatořích a pedagogických školách. Připravila také řadu žáků na soutěže ZUŠ, které vyhlašovalo ministerstvo školství. Stala se jednou z hlavních organizátorek hudebního života ve Zdounkách a širokém okolí. V roce 1991 obnovila a vedla chrámový sbor ve farnosti Zdounky. Od roku 2007 byla zástupkyní statutárního orgánu školy a po náhlém úmrtí ředitele školy v roce 2015 byla pověřena jejím vedením.VÍCE ZDE

DALŠÍ FOTOGRAFIE ZDE


Přejít na facebook