zuš děti
Sedmým školním rokem vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZUŠ Zdounky, podle něhož se budou vzdělávat již žáci všech ročníků. 

Výše úplaty za vzdělávání (školné) je stejná jako v předchozích letech: 

Individuální výuka                    1600,- Kč / pololetí

Skupinová výuka (2 – 3 žáci)     1400,- Kč / pololetí

Přípravná hudební výchova       1200,- Kč / pololetí

Výtvarný obor                           1200,- Kč / pololetí 

Pokud žák navštěvuje oba obory, snižuje se výše školného ve VO na polovinu (600,- Kč).
Pokud žák hraje na dva nástroje, snižuje se výše školného u druhého nástroje z nich na polovinu (800,- Kč individuální výuka nebo 700,- Kč skupinová výuka). Snížena je vždy nižší částka.

Splatnost úplaty za dané pololetí je k 15. září 2018 a 15. únoru 2019. Platby přijímáme výhradně bezhotovostně na účet školy (složenkou, bankovním převodem).
V případě potřeby se lze dohodnout s vedením školy na jiné frekvenci úplaty (měsíční nebo čtvrtletní splátky).


Přejít na facebook