zuš děti

Od pondělí 23. 3. 2020 je až do odvolání zavedeno DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Každý pedagog kontaktuje zákonné zástupce žáků nebo samotné žáky a navrhne jim formu výuky "na dálku" prostřednictvím dostupných digitálních aplikací.
Proto hrajte, zpívejte, výtvarně tvořte a my se těšíme již nyní na zpětnou vazbu od Vás přes veškerá média, později opět při "naživo"!

INFORMACE PRO ŽÁKY VO:

Milí rodiče,
prosím, zkontrolujte si své emailové schránky. Poslala jsem vám emaily s informacemi o tom, jak bude dále probíhat výuka výtvarného oboru. Ačkoli se nemůžeme scházet ve třídě, můžeme dále pokračovat ve výtvarném tvorbě pomocí internetu ve formě dálkového studia. Naše malé umělce to zabaví a zároveň můžeme pokračovat ve výuce :). Poslala jsem vám odkaz na web: https://classroom.google.com. Tam se přihlásíte svým kódem do třídy, do které patří vaše dítko. Tyto kódy máte zaslané v jednom z informačních emailů. Pokud byste potřebovali něco dovysvětlit nebo zaslat kód znovu, kontaktujte mne na tel. č.: 606 186 841 nebo na emailu: vrcca@seznam.cz.

Předem děkuji za spolupráci a přeji hojnou dávku trpělivosti! 

Mgr. Veronika Nováková, vyučující VO

Náměty k opakování a procvičování hudební nauky 


Hudební nauka od základů
 

- vysvětlení učiva formou animovaného videa (stupnice, intervaly, akordy), autor Martin Profous
 

Hudební nauka na pohodu

- videa s učivem, procvičování a pracovní listy (autor Jakub Kacar)

Zábavné procvičování hudební nauky (autor: Martin Vozar)

Hudební kvízy

Hudební osmisměrky

Hudební křížovky

Hudební pexesa

Hudební puzzle


 

Kvízy z hudební nauky pro všechny

 

Klasika na dosah - hudební pojmy na vlastní uši 

Procvičte si hudební formy a dějiny hudby v interaktivních výukových programech ČR - D dur.

............................................


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznámilo veřejnosti dne 14. 4. 2020, že od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků v některých školách včetně individuální výuky v základních uměleckých školách. Vzhledem k prohlášení ministra školství dne 30. 4. 2020 bude nově od téhož data možné vyučovat ve skupinách po max. 15 žácích. 

V prvním květnovém týdnu očekáváme bližší informace v podobě metodických pokynů od MŠMT a již nyní pracujeme na zabezpečení školy především s ohledem na hygienické a epidemiologické hledisko. 

INFORMACE K MOŽNOSTI OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ ŠKOLY

Od pondělí 11. 5. 2020 na základě harmonogramu uvolňování škol bude 
na obou pracovištích školy (Zdounky, Koryčany) znovuobnovena individuální výuka v HUDEBNÍM OBORU a také výuka VÝTVARNÉHO OBORU. Výuka komorní hry (soubory) začne nejdříve od 18. 5. 2020. Výuka hudební nauky bude prozatím až do odvolání pokračovat distančně. 

Dne 4. 5. 2020 byl také oficiálně uveřejněn manuál s hygienickými pravidly fungování základních uměleckých škol. Tato opatření a vlastní směrnici jsem již jako ředitel školy přijal, informace najdete 
ZDE a také ve svých emailových schránkách.

Čestné prohlášení nutné k vyplnění a odevzdání při první výuce v ZUŠ je ke stažení také 
ZDE
.
Děkuji všem za spolupráci a stejně jako všichni učitelé se těším již brzy na shledanou!

MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel školy

Ve Zdounkách dne 6. 5. 2020______________________________________________________

Na základě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR ze dne 12. 3. 2020 a všech opatření týkajících se uzavření škol včetně ZUŠ platí až do odvolání

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 
V BUDOVÁCH ŠKOLY (Zdounky, Koryčany)


Více informací 
zde

_________________________________________________________

Ředitelství ZUŠ Zdounky vyhlašuje na základě doporučení zřizovatele školy (Zlínský kraj) a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR


ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY
ve dnech 11. - 13. 3. 2020 


Více informací zdeMIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O UZAVŘENÍ ŠKOL OD 11. 3. 2020
 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ K ZÁKAZU KONÁNÍ AKCÍ NAD 100 LIDÍ OD 10. 3. 2020 OD 18 HODIN


Výzva Krajské hygienické stanice ZK k preventivnímu opatření v souvislosti s epidemiologickou situací - nový koronavirus - ke dni 5. 3. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě výše uvedených dokumentů žádáme všechny žáky, jejich rodinné příslušníky a také učitele školy, kteří se vrací z rizikových lokalit (Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Japonsko, Singapur), aby 14 dní nevstupovali do budov naší školy ve Zdounkách i Koryčanech a zůstali v domácí karanténě - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.


Přejít na facebook