zuš děti

Milí žáci, po týdnu prodlouženého volna Vám sdělujeme, že od pondělí 23. 3. 2020 zavádíme distanční vzdělávání. Každý pedagog ZUŠ Zdounky bude kontaktovat (emailem, telefonicky...) zákonné zástupce žáků nebo starší (zletilé) žáky a navrhne formu výuky "na dálku".
Toto se týká obou oborů (HO, VO) včetně předmětů hudební nauka; komorní a orchestrální hra zůstává v režimu samostudia. 
Proto hrajte, zpívejte, výtvarně tvořte a my se těšíme již nyní na zpětnou vazbu od Váspřes veškerá média, později opět při běžné výuce!
______________________________________________________

Na základě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR ze dne 12. 3. 2020 a všech opatření týkajících se uzavření škol včetně ZUŠ platí až do odvolání

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 
V BUDOVÁCH ŠKOLY (Zdounky, Koryčany)


Více informací zde


Ve Zdounkách dne 13. 3. 2020

MgA. Norbert Svačina, Ph.D., ředitel školy

_________________________________________________________

Ředitelství ZUŠ Zdounky vyhlašuje na základě doporučení zřizovatele školy (Zlínský kraj) a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR


ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY
ve dnech 11. - 13. 3. 2020 Více informací zde


Aktualizováno 12. 3. 2020, 17:00 hodin 

MgA. Norbert Svačina, Ph.D., ředitel školy


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O UZAVŘENÍ ŠKOL OD 11. 3. 2020
 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ K ZÁKAZU KONÁNÍ AKCÍ NAD 100 LIDÍ OD 10. 3. 2020 OD 18 HODIN

..............................................................................................................................

Výzva Krajské hygienické stanice ZK k preventivnímu opatření v souvislosti s epidemiologickou situací - nový koronavirus - ke dni 5. 3. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě výše uvedených dokumentů žádáme všechny žáky, jejich rodinné příslušníky a také učitele školy, kteří se vrací z rizikových lokalit (Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Japonsko, Singapur), aby 14 dní nevstupovali do budov naší školy ve Zdounkách i Koryčanech a zůstali v domácí karanténě - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

Vedení školy, 7. 3. 2020


Přejít na facebook