zuš děti
 Také v letošním školním roce probíhají soutěže v různých oborech. Mezi nástroji jsou letos housle, kytary a klavír. Postupně probíhají jednotlivá kola a my už máme výsledky prvních dvou z nich. Blahopřejeme žákům i učitelům.
Bohužel, vzhledem k situaci v souvislosti s epidemiologickými problémy, jsou zrušena další kola soutěží a zrušeny všechny soutěže a přehlídky do konce tohoto školního roku. Proto už ani klavíristé či dechový orchestr letos nepředvedou, co si připravili...

Ústřední uměleckou radou ZUŠ ČR bylo odhlasováno, že ve školním roce 2020/2021 se letošní zrušené soutěže zopakují znovu od počátku.


Okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 26. 2. 2020
         Elena VRBOVÁ - 1. místo s postupem (II. kat.
         Viktor NIKL 
1. místo (0. kat.)
Žáci reprezentovali pod vedením p. uč. Martina Štrublíka.
Krajské kolo, do něhož postoupila Elena Vrbová, se bude konat 24. 3. v ZUŠ Slavičín.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje nástroje
ZUŠ Kroměříž, 24. 2. 2020     
         Viola SEDLÁČKOVÁ - 2. místo (0. kat., housle)  
         Alexander VRŠKA - 3. místo (0. kat., housle) 
         Eliška BOROVIČKOVÁ - 3. místo (I. kat., housle) 
Naše mladé houslisty připravila p. uč. Iva Bubeníčková. 

Přejít na facebook