zuš děti
 Také ve školním roce 2019/20 probíhaly soutěže v různých oborech. Mezi nástroji letos hrály prim housle, kytary a klavír. Postupně probíhala jednotlivá kola a my jsme se postupně radovali z výsledků našich žáků i kolegů. 
Bohužel, vzhledem k situaci v souvislosti s epidemiologickými problémy, byla zrušena další kola soutěží a všechny další přehlídky. Proto už ani klavíristé či dechový orchestr letos nepředvedli, co si připravili... Ústřední uměleckou radou ZUŠ ČR bylo odhlasováno, že ve školním roce 2020/2021 se letošní zrušené soutěže zopakují znovu od počátku.

Situace se ovšem počátkem příprav na nový školní rok 2020/21 nevyvíjela dobře, proto nakonec MŠMT NEVYHLÁSÍ ŽÁDNÉ SOUTĚŽE pro nastávající období.


VÝSLEDKY ANULOVANÝCH SOUTĚŽÍ:

Okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 26. 2. 2020
         Elena VRBOVÁ - 1. místo s postupem (II. kat.
         Viktor NIKL 
1. místo (0. kat.)
Žáci reprezentovali pod vedením p. uč. Martina Štrublíka.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje nástroje
ZUŠ Kroměříž, 24. 2. 2020     
         Viola SEDLÁČKOVÁ - 2. místo (0. kat., housle)  
         Alexander VRŠKA - 3. místo (0. kat., housle) 
         Eliška BOROVIČKOVÁ - 3. místo (I. kat., housle) 
Naše mladé houslisty připravila p. uč. Iva Bubeníčková. 

Přejít na facebook