zuš děti


Aktuální informace na základě nových opatření po jednání vlády večer 12. 10. 2020: 
obnovení prezenční výuky platí pouze od pondělí 12. 10. do úterý 13. 10. 2020 
a
 následně přechází veškerá vyuka na ZUŠ zpět do distanční formy od středy 14. 10. 2020!!!USNESENÍ VLÁDY ČR 8. 10. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS ZLÍN

Vzhledem k novému Usnesení vlády se od 12. 10. omezuje provoz ZUŠ tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, ale s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák).

ZUŠ se tedy od pondělka 12. října otevře pro individuální výuku v hudebním oboru. Distančně (online)  bude pokračovat výuka v případě pedagogů v karanténě nebo v pracovní neschopnosti - tito Vás budou co nejdříve kontaktovat. Totéž v případě žáků v karanténě. Prosíme o spolupráci a součinnost.

Nadále bude probíhat distanční výuka výtvarného oboru a všech kolektivních předmětů (PHV, HN, dechový soubor, komorní hra...). Skupinová výuka se upraví tak, aby byl v určitém čase přítomen pouze 1 žák - úprava rozvrhu hodin (jako na jaře).

Radujme se alespoň z částečného návratu a dbejme na stále trvající epidemiologická opatření - roušky, rozestupy, desinfekce.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na společné muzicírování! 

Ve Zdounkách dne 9. 10. 2020

MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel školy
 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS ZLÍN - ZÁKAZ PREZENČNÍ VÝUKY NA ZUŠ

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 ze dne 1. 10. 2020 Vás informujeme o nařízeném opatření při nepříznivém pokračování koronavirové epidemie na území Zlínského kraje, které se týká základních uměleckých škol. S účinností od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání. Po tuto dobu bude probíhat distanční vzdělávání. 

Jednotliví učitelé Vás budou kontaktovat a dohodnete se společně na způsobu realizace výuky na dálku včetně stanovení rozvrhu hodin.

Děkujeme všem za trpělivost a spolupráci!

Ve Zdounkách dne 2. 10. 2020

OD 18. 9. 2020 PLATÍ NOVĚ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ:

NOŠENÍ ROUŠEK V PROSTORÁCH ŠKOLY VČETNĚ UČEBEN
vyjma hry na dechové nástroje a zpěvu v rámci HN

Více 
zde

!!! VSTUP RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JEN V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH !!!Přejít na facebook