zuš děti

Od pondělí 10. 5. 2021 byla umožněna výuka v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině, od 17. 5. je možnost obnovení kolektivní výuky venku (při dodržení všech hygienických předpisů).

Další informace k aktuálnímu opatření ve školách ZDE a ZDE

 


Od pondělí 12. 4. 2021 je na základě mimořádných opatření Vlády ČR umožněna individuální prezenční výuka žáků v ZUŠ - tedy 1 učitel/ka : 1 žák/yně.

V hudebním oboru se tedy vrací individuální výuka hry na nástrojevýuka kolektivních předmětů (HN, KH, DO) pokračuje distančně. Stejně tak distanční výuka výtvarného oboru (povoleny jsou jen individuální konzultace po domluvě s vyučující).

V 1. fázi návratu do ZUŠ není žádoucí testování žáků, dle nařízení budou jednou týdně testováni pouze všichni zaměstnanci školy.

Více informací k organizaci a případným rozvrhovým změnám poskytnou jednotliví vyučující.

Těšíme se na Vás a věříme, že opět vše dle nastavených hygienických pravidel ("3R" aneb Roušky, Ruce, Rozestupy) i s pravidelným větráním vnese do našich doposud prázdných učeben čerstvý jarní vánek plný nových uměleckých výkonů!

S přáním pohodového rozjezdu v posledním čtvrtletí tohoto zvláštního školního roku

Vedení a učitelé ZUŠ Zdounky
9. dubna 2021

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL OD 12. 4. 2021  


VEŠKERÁ VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍ FORMOU dle domluvy s jednotlivými vyučujícími.
Školství se bude řídit systémem opatření PES 5, distanční výuka pokračuje minimálně do konce března 2021.

INFORMACE MŠMT ČR K PROVOZU ŠKOL

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. 1. DO 22. 1. 2021


__________________________________________________________________________________

Dle pokynů MŠMT ze dne 14. 12. 2020 jsou vyhlášeny dny boje proti covidu na pondělí 21. a úterý 22. 12. - vánoční prázdniny tedy začnou dříve a výuka bude ukončena již v pátek 18. 12. 2020.
Od pondělí 7. 12. bude umožněna prezenční výuka do 10 žáků, tzn. že se obnoví výuka hudební nauky, komorní hra a také částečně výtvarný obor
. 
 
Roušky všichni povinně ve všech prostorách vyjma hry na dechové nástroje.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁKY V HUDEBNÍM OBORU JIŽ NEVYUČUJEME DISTANČNĚ 
(POUZE V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH - NAPŘ. KARANTÉNA)
PO VZÁJEMNÉ DOMLUVĚ S PEDAGOGEM! 

Od středy 25. 11. bude umožněna prezenční individuální výuka a pre
zenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák)


DALŠÍ INFORMACE - 

PROVOZ ŠKOL

PES PRO ŠKOLY

USNESENÍ VLÁDYUSNESENÍ VLÁDY -  UZAVŘENÉ ŠKOLY OD 2. 11. DO 20. 11. 2020


Až do odvolání přešla od 14. 10. veškerá výuka na ZUŠ do distanční podoby a pokračuje i v měsíci listopadu. Učitelé s žáky realizují výuku dle domluvené audiovizuální aplikace v předem stanovených časech. Děkujeme za spolupráci se všemi zákonnými zástupci žáků a věříme, že již vyzkoušené metody tohoto vzdělávání na dálku zvládneme i v tomto pochmurném období. Aktuální informace na základě nových opatření po jednání vlády večer 12. 10. 2020: 
obnovení prezenční výuky platí pouze od pondělí 12. 10. do úterý 13. 10. 2020 
a následně přechází 
veškerá vyuka na ZUŠ zpět do distanční formy od středy 14. 10. 2020!!!USNESENÍ VLÁDY ČR 8. 10. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS ZLÍN

Vzhledem k novému Usnesení vlády se od 12. 10. omezuje provoz ZUŠ tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, ale s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák).

ZUŠ se tedy od pondělka 12. října otevře pro individuální výuku v hudebním oboru. Distančně (online)  bude pokračovat výuka v případě pedagogů v karanténě nebo v pracovní neschopnosti - tito Vás budou co nejdříve kontaktovat. Totéž v případě žáků v karanténě. Prosíme o spolupráci a součinnost.

Nadále bude probíhat distanční výuka výtvarného oboru a všech kolektivních předmětů (PHV, HN, dechový soubor, komorní hra...). Skupinová výuka se upraví tak, aby byl v určitém čase přítomen pouze 1 žák - úprava rozvrhu hodin (jako na jaře).

Radujme se alespoň z částečného návratu a dbejme na stále trvající epidemiologická opatření - roušky, rozestupy, desinfekce.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na společné muzicírování! 

Ve Zdounkách dne 9. 10. 2020

MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel školy
 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS ZLÍN - ZÁKAZ PREZENČNÍ VÝUKY NA ZUŠ

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 ze dne 1. 10. 2020 Vás informujeme o nařízeném opatření při nepříznivém pokračování koronavirové epidemie na území Zlínského kraje, které se týká základních uměleckých škol. S účinností od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání. Po tuto dobu bude probíhat distanční vzdělávání. 

Jednotliví učitelé Vás budou kontaktovat a dohodnete se společně na způsobu realizace výuky na dálku včetně stanovení rozvrhu hodin.

Děkujeme všem za trpělivost a spolupráci!

Ve Zdounkách dne 2. 10. 2020

OD 18. 9. 2020 PLATÍ NOVĚ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ:

NOŠENÍ ROUŠEK V PROSTORÁCH ŠKOLY VČETNĚ UČEBEN
vyjma hry na dechové nástroje a zpěvu v rámci HN

Více 
zde

!!! VSTUP RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JEN V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH !!!Přejít na facebook