zuš děti

Článek na portálu ZKOLA o naší činnosti v době distanční výuky

Od pondělí 10. 5. 2021 byla umožněna výuka v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině, od 17. 5. je možnost obnovení kolektivní výuky venku (při dodržení všech hygienických předpisů). Od 24. 5. 2021 byla obnovena výuka kolektivních předmětů dle původního rozvrhu (hudební nauka, výtvarný obor). Vše dle požadavků (čestná prohlášení o testování při výuce ve skupině více než 10 žáků).

Další informace k aktuálnímu opatření ve školách ZDE a ZDE

 


Od pondělí 12. 4. 2021 je na základě mimořádných opatření Vlády ČR umožněna individuální prezenční výuka žáků v ZUŠ - tedy 1 učitel/ka : 1 žák/yně.

V hudebním oboru se tedy vrací individuální výuka hry na nástrojevýuka kolektivních předmětů (HN, KH, DO) pokračuje distančně. Stejně tak distanční výuka výtvarného oboru (povoleny jsou jen individuální konzultace po domluvě s vyučující).

V 1. fázi návratu do ZUŠ není žádoucí testování žáků, dle nařízení budou jednou týdně testováni pouze všichni zaměstnanci školy.

Více informací k organizaci a případným rozvrhovým změnám poskytnou jednotliví vyučující.

Těšíme se na Vás a věříme, že opět vše dle nastavených hygienických pravidel ("3R" aneb Roušky, Ruce, Rozestupy) i s pravidelným větráním vnese do našich doposud prázdných učeben čerstvý jarní vánek plný nových uměleckých výkonů!

S přáním pohodového rozjezdu v posledním čtvrtletí tohoto zvláštního školního roku

Vedení a učitelé ZUŠ Zdounky
9. dubna 2021

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL OD 12. 4. 2021  


VEŠKERÁ VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍ FORMOU dle domluvy s jednotlivými vyučujícími.
Školství se bude řídit systémem opatření PES 5, distanční výuka pokračuje minimálně do konce března 2021.

INFORMACE MŠMT ČR K PROVOZU ŠKOL

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. 1. DO 22. 1. 2021


__________________________________________________________________________________

Dle pokynů MŠMT ze dne 14. 12. 2020 jsou vyhlášeny dny boje proti covidu na pondělí 21. a úterý 22. 12. - vánoční prázdniny tedy začnou dříve a výuka bude ukončena již v pátek 18. 12. 2020.
Od pondělí 7. 12. bude umožněna prezenční výuka do 10 žáků, tzn. že se obnoví výuka hudební nauky, komorní hra a také částečně výtvarný obor
. 
 
Roušky všichni povinně ve všech prostorách vyjma hry na dechové nástroje.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. 

INDIVIDUÁLNÍ ŽÁKY V HUDEBNÍM OBORU JIŽ NEVYUČUJEME DISTANČNĚ 
(POUZE V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH - NAPŘ. KARANTÉNA)
PO VZÁJEMNÉ DOMLUVĚ S PEDAGOGEM! 

Od středy 25. 11. bude umožněna prezenční individuální výuka a pre
zenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák)


DALŠÍ INFORMACE - 

PROVOZ ŠKOL

PES PRO ŠKOLY

USNESENÍ VLÁDYUSNESENÍ VLÁDY -  UZAVŘENÉ ŠKOLY OD 2. 11. DO 20. 11. 2020


Až do odvolání přešla od 14. 10. veškerá výuka na ZUŠ do distanční podoby a pokračuje i v měsíci listopadu. Učitelé s žáky realizují výuku dle domluvené audiovizuální aplikace v předem stanovených časech. Děkujeme za spolupráci se všemi zákonnými zástupci žáků a věříme, že již vyzkoušené metody tohoto vzdělávání na dálku zvládneme i v tomto pochmurném období. Aktuální informace na základě nových opatření po jednání vlády večer 12. 10. 2020: 
obnovení prezenční výuky platí pouze od pondělí 12. 10. do úterý 13. 10. 2020 
a následně přechází 
veškerá vyuka na ZUŠ zpět do distanční formy od středy 14. 10. 2020!!!USNESENÍ VLÁDY ČR 8. 10. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS ZLÍN

Vzhledem k novému Usnesení vlády se od 12. 10. omezuje provoz ZUŠ tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, ale s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák).

ZUŠ se tedy od pondělka 12. října otevře pro individuální výuku v hudebním oboru. Distančně (online)  bude pokračovat výuka v případě pedagogů v karanténě nebo v pracovní neschopnosti - tito Vás budou co nejdříve kontaktovat. Totéž v případě žáků v karanténě. Prosíme o spolupráci a součinnost.

Nadále bude probíhat distanční výuka výtvarného oboru a všech kolektivních předmětů (PHV, HN, dechový soubor, komorní hra...). Skupinová výuka se upraví tak, aby byl v určitém čase přítomen pouze 1 žák - úprava rozvrhu hodin (jako na jaře).

Radujme se alespoň z částečného návratu a dbejme na stále trvající epidemiologická opatření - roušky, rozestupy, desinfekce.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na společné muzicírování! 

Ve Zdounkách dne 9. 10. 2020

MgA. Norbert Svačina, Ph.D.
ředitel školy
 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS ZLÍN - ZÁKAZ PREZENČNÍ VÝUKY NA ZUŠ

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 ze dne 1. 10. 2020 Vás informujeme o nařízeném opatření při nepříznivém pokračování koronavirové epidemie na území Zlínského kraje, které se týká základních uměleckých škol. S účinností od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání. Po tuto dobu bude probíhat distanční vzdělávání. 

Jednotliví učitelé Vás budou kontaktovat a dohodnete se společně na způsobu realizace výuky na dálku včetně stanovení rozvrhu hodin.

Děkujeme všem za trpělivost a spolupráci!

Ve Zdounkách dne 2. 10. 2020

OD 18. 9. 2020 PLATÍ NOVĚ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ:

NOŠENÍ ROUŠEK V PROSTORÁCH ŠKOLY VČETNĚ UČEBEN
vyjma hry na dechové nástroje a zpěvu v rámci HN

Více 
zde

!!! VSTUP RODIČŮ/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ JEN V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH !!!Přejít na facebook