zuš děti
Pátým školním rokem vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZUŠ Zdounky, který v upravené verzi od září 2016 nabízí nové studijní zaměření Hra na saxofon. V novém školním roce 2016/2017 se podle tohoto dokumentu budou vzdělávat žáci prvních, druhých, třetích, čtvrtých ročníků I. i II. stupně studia, pátých ročníků I. stupně a také přípravného studia. 

Výše úplaty za vzdělávání (školné) je stejná jako v předchozích letech: 

Individuální výuka                    1600,- Kč / pololetí

Skupinová výuka (2 – 3 žáci)     1400,- Kč / pololetí

Přípravná hudební výchova       1200,- Kč / pololetí

Výtvarný obor                           1200,- Kč / pololetí

Pokud žák navštěvuje oba obory, snižuje se výše školného ve VO na polovinu (600,- Kč).
Pokud žák hraje na dva nástroje, 
snižuje se výše školného u druhého nástroje z nich na polovinu (800,- Kč individuální výuka nebo 700,- Kč skupinová výuky). Snížena je vždy nižší částka.

 

Splatnost úplaty za dané pololetí je k 15. září 2016 a 15. únoru 2017. Platby přijímáme výhradně bezhotovostně na účet školy (složenkou, bankovním převodem).

V případě potřeby se lze dohodnout s vedením školy na jiné frekvenci úplaty (měsíční nebo čtvrtletní splátky).

Přejít na facebook