zuš děti
Šestým školním rokem vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZUŠ Zdounky. V novém školním roce 2017/2018 se podle tohoto dokumentu budou vzdělávat žáci přípravného studia a všech ročníků kromě 7. ročníku I. stupně. 

PŘIŘAZENÍ ŽÁKŮ K JEDNOTLIVÝM VYUČUJÍCÍM

HUDEBNÍ NAUKA - SEZNAMY A ROZVRH HODINVýše úplaty za vzdělávání (školné) je stejná jako v předchozích letech: 

Individuální výuka                    1600,- Kč / pololetí

Skupinová výuka (2 – 3 žáci)     1400,- Kč / pololetí

Přípravná hudební výchova       1200,- Kč / pololetí

Výtvarný obor                           1200,- Kč / pololetí

Pokud žák navštěvuje oba obory, snižuje se výše školného ve VO na polovinu (600,- Kč).
Pokud žák hraje na dva nástroje, 
snižuje se výše školného u druhého nástroje z nich na polovinu (800,- Kč individuální výuka nebo 700,- Kč skupinová výuka). Snížena je vždy nižší částka.

 

Splatnost úplaty za dané pololetí je k 15. září 2017 a 15. únoru 2018. Platby přijímáme výhradně bezhotovostně na účet školy (složenkou, bankovním převodem).
V případě potřeby se lze dohodnout s vedením školy na jiné frekvenci úplaty (měsíční nebo čtvrtletní splátky).

Přejít na facebook