zuš děti
HUDEBNÍ NAUKA

vyučující: Marie Drkulová

Přípravná hudební výchova + Hudební nauka 1. roč.  
pondělí 1425 – 1510

 
Hudební nauka 2. ročník

úterý 1425 – 1510


Hudební nauka 3. ročník
středa 1425 – 1510


Hudební nauka 4.+5. ročník
úterý 1515 – 1600
______________________________________________________

MPV KORYČANY
Vyučující: Mgr. Monika Selucká

PHV, Hudební nauka 1. a 2. ročník (mladší žáci)
úterý 1335 – 1420

 
Hudební nauka 3. - 5. ročník (starší žáci)

středa 1500 – 1545

___________________________________________

VÝTVARNÝ OBOR
 

vyučující: Mgr. Veronika Nováková

VO 1. skupina
pondělí 1300 – 1515

VO 2. skupina
pondělí 1530 – 1745

VO 3. skupina
úterý 1210 – 1425

VO Koryčany
úterý 1515 – 1725


___________________________________________

DECHOVÝ ORCHESTR
pátek 1600 – 1730 (hudební sál nebo DK Zdounky)

vyučující: Mgr. art. Jiří Horváth


Přejít na facebook