zuš děti
Pravidelná výuka dle rozvrhu probíhá v učebně HN (č. 1, přízemí) 
od 5. září 2016. Vyučující: Marie Drkulová

Přípravná hudební výchova (PHV)
+ Hudební nauka 1. ročník
pondělí 1425 – 1510

 
Hudební nauka 2. + 3. ročník

pondělí 1515 – 1600

Hudební nauka 4. + 5. ročník

úterý 1515 – 1600

Přejít na facebook