zuš děti
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

Žáci školy se pravidelně účastní přehlídek a soutěží vyhlašovaných především MŠMT ČR, ale i jinými organizacemi. 

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Ústřední kolo Soutěžní přehlídky ve hře dechových orchestrů ZUŠ ČR
ZUŠ Letovice, 26. 5. 2017

          DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ ZDOUNKY, dirigent Pavel Skopal
ZLATÉ PÁSMO 
v kategorii II.AKrajské kolo soutěže žáků ZUŠ - soutěžní přehlídky výtvarného oboru
ZUŠ Bystřice p/H, 28. 4. 2017

          Nekonečný příběh půdy - usínání a probouzení,
          žáci VO pod vedením K. Zelenkové
- BRONZOVÉ PÁSMO

"Sloni"
Kristýna Škrabalová (VO), vyučující K. Zelenkové
- BRONZOVÉ PÁSMO
15. ročník celostátní soutěže pro děti a mládež "Komenský a my" 
výtvarná část
"Orbis pictus 21. století - nové stránky Světa v obrazech očima dětí",
téma
Krása starého
ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, duben 2017

         Kristýna ŠKRABALOVÁ - 3. místo 
         Adam SOKOLÍNSKÝ - Čestné uznání
         Žáci výtvarného oboru pod pedagogickým vedením K. Zelenkové více zde

Krajské kolo Soutěžní přehlídky ve hře dechových orchestrů ZUŠ ČR
ZUŠ Zdounky, 7. 4. 2017

          DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ ZDOUNKY, dirigent Pavel Skopal
- 1. cena
- Zvláštní cena za mimořádný sólový výkon Lukáši Lehkoživovi

 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 16. 3. 2017

          Eliška DRDOVÁ - 2. místo (III. kat., vyučující M. Štrublík)         
          Elena VRBOVÁ - 3. místo 
(0.b kat., vyučující M. Štrublík) 
          Michal ZRNA - 3. místo (V. kat., vyučující M. Štrublík) 

Okresní kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na klavír
ZUŠ Kroměříž, 23. - 24. 2. 2017

Sára GAŠICOVÁ - 1. místo (0. kat., vyučující M. Drkulová ml.)  
Nikol GOTFRID - 2. místo (V. kat., vyučující M. Drkulová ml.)  

41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy "13. listopad" 
Skopje (Makedonie)
         Věra MACHÁLKOVÁ - 1. místo (výtvarný obor, vyučující K. Zelenková)    

 


ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
ZUŠ Františkovy Lázně, 29. 4. - 1. 6. 2016

         Michaela PRAŽÁKOVÁ - 3. místo (VII. kat., vyučující D. Juga) 

9. celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ v hre na keyboard
ZUŠ Považská Bystrica, Slovenská republika, 22. 3. 2016

         Michaela PRAŽÁKOVÁ - Zlaté pásmo
(
vyučující D. Juga) 

Krajské kolo 
Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
ZUŠ Uherský Brod, 16. 3. 2016

         Veronika BOLFOVÁ - 2. místo (IV. kat., vyučující D. Juga) 

   

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 10. 3. 2016

         Michaela PRAŽÁKOVÁ - 1. místo s postupem (VII. kat., vyučující D. Juga) 
         Zuzana KONEČNÁ - 1. místo (III. kat., vyučující D. Juga)  
         Filip PRCHAL - 2. místo (V. kat., vyučující D. Juga)   Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 17. 2. 2016
         
         Zuzana KONEČNÁ - 1. místo s postupem (III. kat., vyučující D. Juga)  
         Filip PRCHAL - 1. místo s postupem (V. kat., vyučující D. Juga)   
         Michaela PRAŽÁKOVÁ - 1. místo s postupem (VII. kat., vyučující D. Juga) 

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříž, 26. 3. 2015

         HRA NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
         Lukáš LEHKOŽIV - 1. místo (VI. kat., hra na tenor, M. Nauč)  
         Jan VALENTA - 2. místo 
(II. kat., hra na tenor, N. Svačina)   

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříž, 24. - 26. 2. 2015

         HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
          Alžběta SELUCKÁ - 2. místo (II. kategorie, vyučující N. Svačina)  
Nela ŽŮRKOVÁ - 3. místo  (IV. kategorie, vyučující J. Jablunka
Eliška BOLFOVÁ - Čestné uznání (III. kategorie, vyučující J. Jablunka)  

 
 

HRA NA DECHOVÉ DŘEVĚNÉ NÁSTROJE - KLARINET
Michaela PRAŽÁKOVÁ - 1. místo (II. kategorie, vyučující J. Horváth)  
           Radek VALACH - 2. místo (III. kategorie, vyučující J. Horváth)  
           Nikola KAMENÍKOVÁ - 3. místo (VI. kategorie, vyučující J. Horváth) 
   
HRA NA DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE
Tomáš BINEK - 3. místo (II. kategorie, hra na trubku, vyučující N. Svačina)  
           Jan VALENTA - 1. místo s postupem (II. kat., hra na tenor, N. Svačina)   
           Čeněk BOLF - 2. místo (III. kategorie, hra na trubku, vyučující P. Skopal) 
           Marek MOZGA - 2. místo (IV. kategorie, hra na tenor, vyučující M. Nauč) 
           Lukáš LEHKOŽIV - 1. místo s postupem (VI. kat., hra na tenor, M. Nauč)

        
 
       
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Ústřední kolo Soutěžní přehlídky ve hře dechových orchestrů ZUŠ ČR
ZUŠ Letovice, 23. - 24. 5. 2014

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ ZDOUNKY, dirigent Miroslav Nauč
- 1. místo ve Zlatém pásmu
- Absolutní vítěz soutěže


Po úspěšném krajském kole, které se konalo v DK Zdounky 4. 4. 2014, postoupil náš dechový orchestr opět do kola ústředního. Soutěžní přehlídka dechových orchestrů ZUŠ ČR proběhla v pátek 23. 5. 2014 v Letovicích a náš Dechový orchestr ZUŠ Zdounky bezkonkurenčně zvítězil. Nejen ve své kategorii II.a, ale rovněž mezi všemi téměř 30 soutěžícími orchestry z celé republiky získal nejvíce bodů, a tak se stal Absolutním vítězem celého klání.
Orchestr s dirigentem Miroslavem Naučem se již potřetí za sebou umístil na 1. místě ve zlatém pásmu a navázal tak na své dosavadní úspěchy (Litvínov 2007, Letovice 2010). Všem členům patří obrovská gratulace a dík za perfektní reprezentaci naší školy i obce Zdounky.


 

7. celoštátna súťažná prehliadka ZUŠ v hre na keyboard
ZUŠ Považská Bystrica, Slovenská republika, 15. 4. 2014

Michaela PRAŽÁKOVÁ - Zlaté pásmo (III. kategorie) 
vyučující: Mgr. David Juga

Soutěžní přehlídka ve hře na keyboard "NOVÁ KONFRONTACE"
ZUŠ B. Smetany v Karviné, 10. a 11. 4. 2014

Michaela PRAŽÁKOVÁ - Zlaté pásmo (IV. kategorie) 
Lukáš KOPL - Zlaté pásmo (V. kat.) 

vyučující: Mgr. David Juga

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
SZUŠ D-music Kroměříž, 3. 4. 2014

Michal ZRNA - 2. místo s postupem (I. kategorie) 
Eliška BĚLÍKOVÁ - 3. místo 
(II. kat.)
Eliška DRDOVÁ - 3. místo 
(0. b kat.)
  Okresní kolo 
Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
SZUŠ D-music Kroměříž, 13. 3. 2014

Eliška DRDOVÁ - 1. místo s postupem (0. b kategorie)  
Michal ZRNA - 1. místo s postupem
 (I. kat.) 
Eliška BĚLÍKOVÁ - 1. místo s postupem (II. kat.) 
Patrik KUBOŠEK - 2. místo 
(0. b kat.) 
Anežka ČEC
HOVÁ - 3. místo (III. kat.) 

KYTAROVÉ DUO Eliška Bělíková a Michal Zrna - 3. místo
všichni žáci jsou z kytarové třídy uč. Aleny Cholastové

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
ZUŠ Kroměříž, 27. 2. 2014

Nikol GOTFRID - 2. místo 
Eva PETRÁŠOVÁ - 2. místo

Martina ZRNOVÁ - 3. místo 
žákyně jsou z klavírní třídy uč. Marie Drkulové
  


ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
V tomto školním roce poprvé vyhlásilo Ministerstvo školství také soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje. Doposud se žáci mohli předvést pouze na krajské přehlídce v ZUŠ Napajedla, ale nyní již budou soutěžit na úrovni okresu, kraje i celostátního kola jako u ostatních nástrojů. 
Okresní kolo ve hře na EKN se konalo v úterý 12. února 2013 v Soukromé ZUŠ D-MUSIC s.r.o. v Kroměříži. Všichni čtyři žáci ze třídy p. uč. Š. Šrámkové uspěli ve svých kategoriích, odvezli si 1. místo s postupem do kola krajského. To se uskutečnilo o měsíc později tamtéž. Ani v tak velké konkurenci se naši reprezentanti neztratili a získali vynikající ocenění. Všem gratulujeme!

Krajské kolo Národn
í soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC s.r.o., 12. 3. 2013

Lukáš KOPL - 1. místo (V. kateg
orie)
Filip PRCHAL - 1. místo (III. kategorie)
Michaela PRAŽÁKOVÁ - 2. místo 
(IV. kategorie)
Vojtěch ZAPLETA
L - 2. místo (III. kategorie)Školní rok 2012/2013 byl také ve znamení soutěže ve hře na akordeon. Soutěžící jsou opět ze třídy p. uč. Š. Šrámkové a výsledky, jakých dosáhly v krajském kole, jsou skvělé! Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
ZUŠ Uherský Brod, 21. 3. 2013 

Veronika BOLFOVÁ - 1. místo (I. kategorie)
Natálie KRÁLÍKOVÁ - 2. místo 
(I. kategorie)ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Soutěže ve školním roce 2011/2012 byly ve znamení dechových nástrojů a naši žáci již na sklonku ledna předvedli své výkony v rámci školního kola. Tři z nich uspěli v okresním kole a postoupili do kola krajského. Tomu předcházely také výměnné koncerty se žáky ZUŠ Hulín, aby všichni co nejvíc zakusili „paní trému“ a obehráli si soutěžní repertoár v jiném prostředí. A jak se jim dařilo?
 
Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Zlín, 19. 3. 2012

Tereza ČEVELOVÁ – 3. místo (klarinet, uč. J. Horváth)  
Petr VLČEK – 2. místo (trubka, uč. J. Hradečný) 
Lukáš LEHKOŽIV – 2. místo (tenor, uč. M. Nauč)

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříž, 13. – 14. 2. 2012

Tereza ČEVELOVÁ – 1. místo s postupem (klarinet, uč. J. Horváth)
Lukáš LEHKOŽIV – 1. místo s postupem (tenor, uč. M. Nauč) 
Petr VLČEK – 1. místo s postupem (trubka, uč. J. Hradečný)
Petra ADAMÍKOVÁ – 2. místo (klarinet, uč. J. Horváth)
Čeněk BOLF – 2. místo  (trubka, uč. J. Hradečný)
Marek MOZGA – 2. místo (tenor, uč. M. Nauč) 
 
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
 
Sdružení přátel ZUŠ R. Firkušného Napajedla pořádalo další krajskou soutěžní přehlídku ve hře na elektronické klávesové nástroje 
„NAPAJEDELSKÉ KLÁVESY". Čtvrtý ročník se v tomto školním roce konal v pátek 3. prosince 2010 a všech 8 žáků naší školy reprezentovalo na výbornou a odvezli si cenná místa:

ZLATÉ PÁSMO:
Michaela PRAŽÁKOVÁ (0. kategorie, uč. Š. Šrámková)
Lukáš KOPL (I. kategorie, uč. Š. Šrámková)
Karolína STŘALKOVÁ (V. kategorie, uč. Š. Šrámková)
Ondřej MOŽDIAK (V. kategorie, uč. J. Jablunka)
 
STŘÍBRNÉ PÁSMO:
Nikola KOPEČKOVÁ (IV. kategorie, uč. Š. Šrámková)
Sabina KOPLOVÁ (V. kategorie, uč. Š. Šrámková)
Anna ŠKRABALOVÁ (V. kategorie, uč. Š. Šrámková)
Miloš HLUCHÝ (III. kategorie, uč. J. Jablunka)

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
V tomto školním roce soutěžil dechový orchestr - (více ZDE) 
 
ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Ve školním roce 2008/2009 se konaly soutěže ve hře na dechové nástroje, ve kterých žáci velmi dobře reprezentovali školu jak v okresních, tak krajských kolech. Poprvé v historii ZUŠ Zdounky se v sólové hře vybojoval a do ústředního (celostátního) kola národní soutěže ZUŠ postoupil Martin Liška. V sobotu 18. dubna 2009 reprezentoval jak naší školu, tak Zlínský kraj ve hře na tubu až v dalekém Vysokém Mýtě a odvezl si ve své kategorii 1. místo.

Přejít na facebook