zuš děti
SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ
 
Cílem spolku je podporovat zájmovou činnost dětí - žáků Základní umělecké školy ve Zdounkách, prohlubovat jejich vztah k uměleckým oborům a zájem o studium především pořádáním koncertů, školních poznávacích zájezdů či mimoškolních studijních soustředění, zájezdů na divadelní a jiná kulturní představení. SP ZUŠ otevírá dětem nové možnosti smysluplného trávení volného času a spolupodílí se tak mj. na prevenci rizikového chování.

Členské příspěvky ve školním roce 2016/2017
 

Členská schůze dne 21. října 2016 schválila stejnou výši příspěvku (daru od rodičů) jako v předchozích školn
ích letech, a to 200,- Kč. Příspěvek se vybírá do konce měsíce listopadu.
Každý člen spolku (rodič, zákonný zástupce) platí pouze jednou. Pokud studuje ve škole více dětí, platí pouze jeden příspěvek vždy starší sourozenec (u dvou oborů platí dítě navštěvující hudebním oboru). Pokud příspěvek nebude uhrazen, nemohou děti čerpat výhody Spolku (zájezdy, slevy, akce školy).

 
Výbor SP ZUŠ Zdounky (od 1. 11. 2015 do 24. 10. 2017):             

předsedkyně: Bc. Klára Čečatková
 
místopředsedkyně: Ilona Šamánková
pokladní: Věra Stratilová 
členky: Ludmila Svačinová, Karla Valentová 

Přejít na facebook