zuš děti
UMĚNÍ, RODIČE A PODPORA ZUŠ ZDOUNKY, z. s.
 
Nově zapsaný spolek Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. s. byl po ukončení pobočného spolku Unie rodičů s názvem Spolek přátel ZUŠ Zdounky (dříve Sdružení přátel ZUŠ Zdounky) zaregistrován u Krajského soudu v Brně dne 3. 3. 2018.

Cílem spolku je podporovat zájmovou činnost dětí - žáků Základní umělecké školy ve Zdounkách, prohlubovat jejich vztah k uměleckým oborům a zájem o studium především pořádáním koncertů, školních poznávacích zájezdů či mimoškolních studijních soustředění, zájezdů na divadelní a jiná kulturní představení. URP ZUŠ otevírá dětem nové možnosti smysluplného trávení volného času a spolupodílí se tak mj. na prevenci rizikového chování.


Členské příspěvky 

 
Výborem nového spolku byla ihned po jeho založení schválena stejná výše příspěvku (daru od rodičů) jako v předchozích školn
ích letech, a to 200,- Kč (aktuálně platné i pro školní rok 2019/2020).
Každý člen spolku (rodič, zákonný zástupce) platí pouze jednou. Pokud studuje ve škole více dětí, platí pouze jeden příspěvek vždy starší sourozenec (u dvou oborů platí dítě navštěvující hudební obor). Pokud příspěvek nebude uhrazen, nemohou děti čerpat výhody URP ZUŠ (zájezdy, slevy, akce školy). Od roku 2020 bude příspěvek platit každý žák školy bez ohledu na své sourozence.
 
 
Výbor URP ZUŠ Zdounky    
 
  
předsedkyně: Mgr. Veronika Vlčková
pokladní: Milena Pokorná

Kontaktní údaje:

Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. s.
IČO: 068 59 551
sídlo: 768 02 Zdounky, Náměstí 23
spisová značka: L 23654 vedená u Krajského soudu v Brně

Přejít na facebook