zuš děti
VÝTVARNÝ OBOR
 
Výtvarný obor se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák dle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. Nadaným žákům poskytuje přípravu k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.
 
Výtvarné myšlení a cítění doprovází každou výtvarnou aktivitu. Základní umělecká škola podporuje odlišnost jednotlivých dětí a jejich schopnost osobitě řešit výtvarný problém, případně jej tvořivě obměňovat. Nejde jen o výtvarná zadání, ale o přístup k životu, v němž hraje významnou roli tvořivost, empatie a schopnost spolupracovat a vzájemně se dorozumět.
 
Studium je rozděleno na přípravné (1-2 roky, pro děti od 5 do 7 let), základní studium I. stupně (7 let, pro děti od 7 let) a základní studium II. stupně (4 roky, pro děti od 14 let). Ve studijním zaměření Výtvarná tvorba se prolínají předměty Plošná tvorba a Prostorová tvorba.


 
 
Výtvarný obor se prezentuje na akcích školy výstavami svých prací, pravidelně se účastní různých soutěží (v roce 2012 přímo organizoval soutěž „Tam, kde bydlím já“) a zajímavých exkurzí. Po náročné rekonstrukci půdních prostor v roce 2011 mají žáci k dispozici novou specializovanou učebnu, kde mohou nerušeně tvořit. Zde rovněž představují své práce, a to především v podobě absolventských výstav.

Velkým  úspěchem školního roku 2017/2018 byla reprezentace na VI. mezinárodní výtvarné soutěži v běloruském Minsku s názvem "Children all over the world are friends"V konkurenci téměř 7000 prací z 22 zemí světa se mezi nejlepšími umístili Adam Sokolínský (1. místo) a Elena Olšinová (3. místo).

 

Mezi další úspěchy patří zisk dvou Čestných uznání na 46. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2018, kde bylo téměř 30 000 výtvarných prací z 80 zemí celého světa. 

         Adam SOKOLÍNSKÝ Eskymák,, Lucie DUNDÁLKOVÁ - Chobotnice

   


Stejně tak o rok později žáci uspěli v tématu CHEMIE. Na 47. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2019 byla mezi 15.336 zaslanými pracemi vybrána a oceněna tato díla:


Kristýna SLÁMOVÁ - Medaile 
  

Laura ŠTĚPÁNKOVÁ 
-
 Medaile
 

Martina ZRNOVÁ - Čestné uznání 
 

Tadeáš PRCHAL 
- Čestné uznání 
       

Kamila KLUČKOVÁ 
- Čestné uznání
 

Jana SYMERSKÁ - Čestné uznání
 
 

 

Do česko-slovenské výtvarné soutěže PUTOVÁNÍ DĚJINAMI S CYRILEM A METODĚJEM bylo posláno několik prací našich žáků. Diplom za 1. místo byl předán zástupcům naší školy v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě dne 21. září 2018. Jeho držitelem se stal  Jakub ROZSYPAL.

  

Aktivně se žáci VO zapojují do místních lidových obyčejů v obci (např. výrobou čarodějnice k tradičnímu Pálení čarodějnic) a spolupracují s řadou spolků a organizací. Jednou z nich je i Český svaz včelařů, který vyhlásil výtvarnou soutěž Zdounecká včelka 2018. Nejlepší práce byly oceněny takto: 
     
        
Elišk
a SUCHÁNKOVÁ - 1. místo, Tadeáš PRCHAL - 2. místo, 
        Martina ZRNO - 3. místo 

  
   

Ve školním roce 2016/2017 byly práce některých našich žáků odeslány do soutěže za hranice naší vlasti. Velkou radost jsme měli, když nám byl sdělen úspěch naší žákyně Věry Machálkové, jejíž dílo na 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy "13. listopad" ve Skopje (Makedonie) získalo 1. místo! Více ZDE.

Naši žáci se zúčastnili i dalších vyhlášených soutěží, mezi nimiž nechyběl ani 
15. ročník celostátní soutěže pro děti a mládež "Komenský a my". Soutěž pořádá ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Její letošní téma "Orbis pictus 2. století - nové stránky Světa v obrazech očima dětí" mělo pro výtvarnou část podtitul "Krása starého". Naši školu reprezentovali pod vedením uč. K. Zelenkové Kristýna ŠKRABALOVÁ (3. místo) Adam SOKOLÍNSKÝ (Čestné uznání).

 
  

Přejít na facebook