zuš děti
MÍSTO POSKYTUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ KORYČANY

Pobočka školy v Koryčanech byla zřízena ve školním roce 1988/1989 a jejím vedením byl pověřen nově nastupující učitel Zdeněk Halašta (působil zde až do roku 2005). Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní školy v Koryčanech, a to hře na kytaru, klavír a zobcovou flétnu. Od školního roku 1991/1992 škola sídlí v nových prostorách, které byly postupně upraveny tak, aby sloužily pro výuku hudebního a později i výtvarného oboru.
 
Od školního roku 2007/2008 až do konce roku 2015 vedl bývalou pobočku – dnes již místo poskytující vzdělávání v Koryčanech - absolvent ZUŠ Zdounky, Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a JAMU Brno Norbert Svačina, který byl od 1. 12. 2015 jmenován novým ředitelem ZUŠ Zdounky. Vedoucí MPV Koryčany se stala Ludmila Svačinová, od školního roku 2017/2018 je vedením pověřena Mgr. Monika Selucká.
 
V posledních letech prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí včetně výměny oken, zateplení a nové fasády. Žáci školy přispívají ke kulturnímu životu města, vystupují při nejrůznějších akcích (hudební besídky, veřejné vánoční koncerty, koncert ke Dni matek atd.) a pořádají rovněž výstavy prací žáků výtvarného oboru. 

   

Pedagogové a vyučované předměty:

Mgr. Monika SELUCKÁ 
vedoucí místa poskytujícího vzdělávání - hra na klavír, komorní hra, HN
MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D. hra na dechové nástroje (zobcová flétna, trubka, tenor)
Matěj BEDNAŘÍK hra na kytaru
Sabina VEČEŘOVÁ, DiS. 
hra na klavír, hra na housle
Mgr. Veronika NOVÁKOVÁ  výtvarný obor
 
       

Přejít na facebook