zuš děti

ABSOLVENTI ŠKOLY    


Od svého založení až do současnosti vychovala škola celou řadu výborných hudebníků profesionálních nebo amatérských, pro které se stala hudba neoddělitelnou součástí života. Někteří po ukončení konzervatoře nebo JAMU působí jako členové našich předních orchestrů, jiní vyučují na ZUŠ, absolventi středních pedagogických škol v mateřských školách a absolventi pedagogických fakult hudební výchovu na základních a středních školách. Další absolventi jsou členy amatérských dechových a tanečních souborů a hudebních skupin. Ale ani ti, kteří nejsou členy žádných souborů a své umění využívají jen pro své potěšení a obohacení nelitují času a námahy, které věnovali hudebnímu vzdělání, neboť studium hudby nepřímo formuje osobnost člověka i v ostatních oblastech, např. cit, sebeovládání, soustředění, píle atd.

2022


2021
2020

2019

2018

2017
 

2016


 
2015
Absolventi 2014 2014

Absolventi 2013 2013

absolventi 2012 / 1 2012
absolventi 2012 / 2 
absolventi 2012

Absolventi 2011 / 2 2011

Absolventi 2011 / 1

 2010

 2009


Přejít na facebook