zuš děti

PEDAGOGICKÝ SBOR 2022/2023

MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D.      
ředitel školy
výuka: Hra na dechové nástroje (zobcová flétna, trubka, tenor)

Šárka JABLUNKOVÁ
zástupkyně statutárního orgánu
výuka: Hra na akordeon, elektronické klávesové nástroje; Komorní hra
Zdounky: středa - pátek (učebna č. 5)

Matěj BEDNAŘÍK
výuka: Hra na kytaru
Koryčany: středa, čtvrtek 

Marie GRACE (DRKULOVÁ)
pověřenec GDPR
výuka: Hra na klavír; Hudební nauka; Přípravná hudební výchova; Komorní hra
Zdounky: pondělí - středa (učebna č. 7, učebna č. 1)


Mgr. Jiří JABLUNKA
   
výuka: Hra na zobcovou flétnu, tenor, klavír
Zdounky: úterý (učebna č. 5)

Jakub NĚMEČEK

výuka: Hra na kytaru
Zdounky: pondělí (učebna č. 3)

Mgr. Veronika NOVÁKOVÁ

výuka: Výtvarný obor
Zdounky: pondělí, úterý (učebna č. 6)
Koryčany: pondělí


Jiří RYBÁK, DiS. 

výuka: Hra na klarinet, saxofon; Hra v dechovém orchestru
Zdounky: pátek (učebna č. 3)

Mgr. Monika SELUCKÁ

vedoucí místa poskytující vzdělávání Koryčany 
výuka: Hra na klavír; Hudební nauka; Komorní hra
Koryčany: pondělí - pátek

MgA. Pavel SKOPAL

výuka: Hra na trubku, zobcovou flétnu
Zdounky: pátek (učebna č. 4)

Sabina VEČEŘOVÁ, DiS.
   
výuka: Hra na housle, klavír; Komorní hra
Zdounky: úterý - čtvrtek (učebna č. 2)
Koryčany: pondělí 


Přejít na facebook