zuš děti
Jedenáctým školním rokem vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZUŠ Zdounky, jehož poslední aktualizace proběhla v roce 2019 a nese motivační název „Společně se ZUŠlechtíme“

Výše úplaty za vzdělávání (školné) je stejná jako v posledních několika letech:

Hudební obor – individuální výuka                    1.600,- Kč / pololetí
Hudební obor – skupinová výuka (2–3 žáci)     1.400,- Kč / pololetí
Přípravná hudební výchova A (kolektivní)        1.200,- Kč / pololetí
Přípravná hudební výchova B (hra na nástroj) 1.600,- Kč / pololetí
Přípravná hudební výchova B (skupinová)        1.400,- Kč / pololetí
Výtvarný obor                                                       1.200,- Kč / pololetí


Splatnost úplaty za dané pololetí je k 15. září 2022 a 15. únoru 2023. Platby přijímáme výhradně bezhotovostně na účet školy (složenkou, bankovním převodem). V případě potřeby se lze dohodnout s vedením školy na jiné frekvenci úplaty (měsíční nebo čtvrtletní splátky).

 Přejít na facebook