zuš děti
OBČASNÍK ZUŠ 

Naše škola vydávala do roku 2019 zpravodaj, který obsahoval pro naše žáky, rodiče a přátele vždy aktuální informace a zajímavosti o dění v ZUŠ. Pak přišla pandemie koronaviru a my jsme byli nuceni zefektivnit komunikaci včetně využití sociálních sítí. Stále však pravidelně informujeme o naší činnosti prostřednictvím zpravodajů obce Zdounky i města Koryčany, respektive v regionálním tisku (Týdeník Kroměřížska, zkola.cz, Učitelské noviny, Řízení školy - Speciál pro ZUŠ). Jednotlivá čísla v elektronické podobě zde ale najdete k připomenutí toho, co jsme během posledních let zvládli...

Článek na portálu ZKOLA o naší činnosti v době distanční výuky


OBČASNÍK č. 12 - prosinec 2019

OBČASNÍK č. 11 - prosinec 2018

 
OBČASNÍK č. 9 - prosinec 2016 

OBČASNÍK č. 8 - únor 2016
 

OBČASNÍK č. 7 - prosinec 2014

Přejít na facebook