zuš děti
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

Žáci školy se pravidelně účastní přehlídek a soutěží vyhlašovaných především MŠMT ČR, ale i jinými organizacemi. 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Krajské kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje žesťové
ZUŠ Hulín, 6. 4. 2022
         Šimon ŽABKA - 1. místo - hra na trubku, V. kategorie,
         vyučující P. Skopal, klavírní spolupráce J. Jablunka


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříž, 10. 3. 2022 - dřeva
         HRA NA SAXOFON
         Nela ŽŮRKOVÁ - 2. místo (X. kategorie, vyučující J. Rybák) 

ZUŠ Hulín, 8. 3. 2022 - žestě (VÝSLEDKOVÁ LISTINA zde)
         HRA NA TRUBKU
         Šimon ŽABKA - 1. místo s postupem (V. kategorie, vyučující P. Skopal)  
         František PAPEŽ
 - 2. místo (II. kategorie, vyučující N. Svačina)  
         Prokop SELUCKÝ - 2. místo 
(III. kategorie, vyučující N. Svačina)  
 
         HRA NA TENOR
         Kryštof SVAČINA - 2. místo (IV. kategorie, vyučující N. Svačina)  
         Vilém ŽABKA - 3. místo (VII. kategorie, vyučující J. Jablunka) 
 
 
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Soutěže byly ve školním roce 2019/2020 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přerušeny, následující školní rok 2020/2021 byly zrušeny úplně. 
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 26. 2. 2020
 
         Elena VRBOVÁ - 1. místo s postupem (II. kat.)
         Viktor NIKL - 1. místo
 (0. kat.)
Žáci reprezentovali pod vedením p. uč. Martina Štrublíka.

 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje nástroje
ZUŠ Kroměříž, 24. 2. 2020     
         Viola SEDLÁČKOVÁ - 2. místo (0. kat., housle)  
         Alexander VRŠKA - 3. místo (0. kat., housle) 
         Eliška BOROVIČKOVÁ - 3. místo (I. kat., housle) 
Naše mladé houslisty připravila p. uč. Iva Bubeníčková.

2018/2019

47. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2019
Památník Lidice, květen 2019, https://www.mdvv-lidice.cz/
         Kristýna SLÁMOVÁ, Laura ŠTĚPÁNKOVÁ - Medaile
         Martina ZRNOVÁ, Tadeáš PRCHAL, Kamila KLUČKOVÁ, Jana SYMERSKÁ
         - Čestné uznání

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 24. 5. 2019      
         Renáta NAKLÁDALOVÁ - 2. místo (II. kat.) 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 25. 4. 2019         
         Renáta NAKLÁDALOVÁ - 1. místo s postupem do ústředního kola (II. kat.)  
         Adam SOKOLÍNSKÝ - 2. místo (I. kat.)  
         Nikola DVOŘÁKOVÁ - 2. místo (III. kat.)  
         Natálie VOZNICOVÁ -2. místo  (III. kat.)  

         Všichni žáci jsou ze třídy p. uč. Š. JablunkovéOkresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 3. 4. 2019     
         Adam SOKOLÍNSKÝ - 1. místo s postupem (I. kat.)  
         Renáta NAKLÁDALOVÁ - 1. místo s postupem (II. kat.)  
         Nikola DVOŘÁKOVÁ - 1. místo s postupem (III. kat.)  
         Natálie VOZNICOVÁ - 1. místo s postupem (III. kat.)  
         
Anna KOSTRŮNKOVÁ - 2. místo (I. kat.) 

         Zvláštní cena za pedagogické vedení
 p. uč. Šárce JABLUNKOVÉ

Krajské kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na akordeon včetně komorní hry
ZUŠ Uherský Brod, 27. 3. 2019 
         František VAJGL - 2. místo (sólo III. kategorie, vyučující Š. Jablunková)  
         
        AKORDEONOVÉ TRIO
         Kamila KLUČKOVÁ, Renáta NAKLÁDALOVÁ, František VAJGL
         - 1. místo 
(komorní hra I. kategorie, vyučující Š. Jablunková)  

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů žesťových
ZUŠ Uherské Hradiště, 21. 3. 2019 
         TRIO
         Jan VALENTA, Anežka ŠUŠLÍKOVÁ, Michal BINEK
         - 2. místo 
(III.e kategorie, vyučující N. Svačina)  

 

Okresní kolo 
soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou zobcových fléten
ZUŠ Kroměříž, 20. 2. 2019 
         DUO
         Kryštof SVAČINA, Marie PAPEŽOVÁ - 3. místo 
         (I. kategorie, vyučující N. Svačina)  
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů žesťových
ZUŠ Hulín, 19. 2. 2019 
         TRIO
         Jan VALENTA, Anežka ŠUŠLÍKOVÁ, Michal BINEK
         - 1. místo s postupem do krajského kola 
(III.e kategorie, vyučující N. Svačina)  

2017/2018

Česko-slovenská výtvarná soutěž PUTOVÁNÍ DĚJINAMI S CYRILEM A METODĚJEM
Památník Velké Moravy, Staré Město, 21. 9. 2018 
         Jakub ROZSYPAL - 1. místo

  

46. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2018
Památník Lidice, červen 2018 
         Adam SOKOLÍNSKÝ, Lucie DUNDÁLKOVÁ - Čestné uznání

 

ZDOUNECKÁ VČELKA 2018 - výtvarná soutěž vyhlášená ZO Českého svazu včelařů Zdounky
         Eliška SUCHÁNKOVÁ - 1. místo
         Tadeáš PRCHAL - 2. místo
         Martina ZRNO - 3. místo

  

Krajské kolo 
soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje žesťové
ZUŠ Zlín Malenovice, 28. 3. 2018 
         HRA NA TRUBKU
         František ŽŮREK - 3. místo (VII. kategorie, vyučující P. Skopal)  

VI. mezinárodní výtvarná soutěž "Children all over the world are friends"
Minsk, Bělorusko
         Adam SOKOLÍNSKÝ - 1. místo
         Elena OLŠINOVÁ - 3. místo

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
ZUŠ Kroměříž, 6. - 7. 3. 2018 - dřeva
         HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
         Kryštof SVAČINA - 2. místo (0. kategorie, vyučující N. Svačina)  
         HRA NA KLARINET
         Tadeáš PRCHAL - Čestné uznání (V. kategorie, vyučující J. Horváth) 
         HRA NA SAXOFON
         Eliška BOLFOVÁ - 2. místo (VI. kategorie, vyučující J. Horváth) 

ZUŠ Hulín, 13. 3. 2018 - žestě
         HRA NA TRUBKU
         František ŽŮREK - 1. místo s postupem (VII. kategorie, vyučující P. Skopal)  
         
Miroslav PISKA - 1. místo (VIII. kategorie, vyučující P. Skopal)  
         Prokop SELUCKÝ - 1. místo 
(III. kategorie, vyučující N. Svačina)  
         Jakub LUBINO - 2. místo 
(VIII. kategorie, vyučující P. Skopal)  
         Tomáš BINEK - 3. místo (IX. kategorie, vyučující N. Svačina) 
 
         HRA NA TENOR
         Vilém ŽABKA - 2. místo (III. kategorie, vyučující J. Jablunka) 
         Michal ČEČATKA - 2. místo (IV. kategorie, vyučující J. Jablunka) 
         Michal BINEK - 2. místo (VII. kategorie, vyučující N. Svačina)  
         Anežka ŠUŠLÍKOVÁ - 2. místo (VII. kategorie, vyučující N. Svačina)  
         Jan VALENTA - 2. místo (IX. kategorie, vyučující N. Svačina) 2016/2017
Ústřední kolo Soutěžní přehlídky ve hře dechových orchestrů ZUŠ ČR
ZUŠ Letovice, 26. 5. 2017
          DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ ZDOUNKY, dirigent Pavel Skopal
ZLATÉ PÁSMO 
v kategorii II.A
 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ - soutěžní přehlídky výtvarného oboru
ZUŠ Bystřice p/H, 28. 4. 2017
          Nekonečný příběh půdy - usínání a probouzení,
          žáci VO pod vedením K. Zelenkové
- BRONZOVÉ PÁSMO

"Sloni"
Kristýna Škrabalová (VO), vyučující K. Zelenkové 
- BRONZOVÉ PÁSMO
 

15. ročník celostátní soutěže pro děti a mládež "Komenský a my" 
výtvarná část
"Orbis pictus 21. století - nové stránky Světa v obrazech očima dětí",
téma
Krása starého
ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, duben 2017
         Kristýna ŠKRABALOVÁ - 3. místo 
         Adam SOKOLÍNSKÝ - Čestné uznání
         Žáci výtvarného oboru pod pedagogickým vedením K. Zelenkové více zde

Krajské kolo Soutěžní přehlídky ve hře dechových orchestrů ZUŠ ČR
ZUŠ Zdounky, 7. 4. 2017
         DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ ZDOUNKY, dirigent Pavel Skopal
- 1. cena
- Zvláštní cena za mimořádný sólový výkon Lukáši Lehkoživovi

 


Přejít na facebook