zuš děti
UMĚNÍ, RODIČE A PODPORA ZUŠ ZDOUNKY, z. s.
 
Zapsaný spolek Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. s. byl po ukončení pobočného spolku Unie rodičů s názvem Spolek přátel ZUŠ Zdounky (dříve Sdružení přátel ZUŠ Zdounky) zaregistrován u Krajského soudu v Brně dne 3. 3. 2018.

Cílem spolku je podporovat zájmovou činnost dětí - žáků Základní umělecké školy ve Zdounkách, prohlubovat jejich vztah k uměleckým oborům a zájem o studium především pořádáním koncertů, školních poznávacích zájezdů či mimoškolních studijních soustředění, zájezdů na divadelní a jiná kulturní představení. URP ZUŠ otevírá dětem nové možnosti smysluplného trávení volného času a spolupodílí se tak mj. na prevenci rizikového chování.


Členské příspěvky 

 
Výborem spolku byl pro školní rok 2022/2023 navýšen a schválen příspěvek (dar od rodičů), 
a to 300,- Kč.

Příspěvek platí každý žák školy bez ohledu na své sourozence, neplatí ovšem víckrát v případě studia 2 oborů (hudební i výtvarný) nebo studijních zaměření (hra na 2 nástroje). 
Pokud příspěvek nebude uhrazen, nemohou děti čerpat výhody URP ZUŠ (výhodnější zájezdy, akce školy).
 
Výbor URP ZUŠ Zdounky    
 
  
předsedkyně: Mgr. Veronika Vlčková
pokladní: Milena Pokorná

Kontaktní údaje:

Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. s.
IČO: 068 59 551
sídlo: 768 02 Zdounky, Náměstí 23
spisová značka: L 23654 vedená u Krajského soudu v Brně

Přejít na facebook