zuš děti
HUDEBNÍ OBOR

Vzdělávání v ZUŠ je rozděleno na několik druhů studia – přípravné studium (1-2 roky) pro děti 5-7leté, základní studium I. stupně (celkem 7 let) pro děti od 7 let a základní studium II. stupně (celkem 4 roky) pro děti od 14 let. Žáci si mohou po absolvování Přípravné hudební výchovy vybrat jedno z jedenácti studijních zaměření:

Hra na klavír 
Hra na elektronické klávesové nástroje
Hra na housle
Hra na zobcovou flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na trubku
Hra na tenor
Hra na tubu
Hra na kytaru
Hra na akordeon
 
 
Součástí jednotlivých učebních plánů všech studijních zaměření je povinný kolektivní předmět Hudební nauka, který navazuje na elementární znalosti získané v Přípravné hudební výchově. Předmět s dotací 1 vyučovací hodina týdně je určen žákům od 1. do 5. ročníku a ti zde získávají nezbytné znalosti a dovednosti ve všech hudebních činnostech, které následně uplatňují při hře na hudební nástroj.

Od 4. ročníku až do konce studia 2. stupně (dohromady 8 let) žáci navštěvují předmět Komorní hra, který je vyučován ve skupině maximálně devíti žáků.  Jedná se o přípravu k souhře dvou a více nástrojů – např. čtyřruční hra na klavír, klávesové či akordeonové duo, trumpetové trio, klarinetové nebo flétnové kvarteto aj.

Dále je možné absolvovat předmět Hra v dechovém orchestru.
 
Žáci v průběhu svého studia vystupují na třídních a školních besídkách, vánočních a výchovných koncertech, na koncertech pro seniory atd.
Každý rok studia je zakončen komisionální 
Postupovou zkouškou, při které prokáží svůj pokrok a dovednosti. Studium I. i II. stupně končí vždy veřejným Absolventským koncertem.Další informace o konkrétních studijních zaměřeních, učebních plánech, předmětech a organizaci výuky v naší škole najdete v našem Školním vzdělávacím programu Společně se ZUŠlechtíme.
 

Přejít na facebook