zuš děti
DECHOVÝ ORCHESTR 

Žákovský dechový orchestr založil a 10 let vedl učitel a kapelník Štěpán Nesvadba. Po jeho odchodu v roce 1982 nastoupil do LŠU ve Zdounkách absolvent kroměřížské konzervatoře Rudolf Beran. V práci s dechovým souborem navázal na starou tradici a začal vychovávat nový dorost. Rudolfa Berana vystřídali externí učitelé – Lázaro Cruz, Libor Žabenský a Dušan Okénka. Soubor se ovšem začal potýkat s nedostatkem mladých hráčů.


 


V roce 1996 dokončil bývalý absolvent školy Miroslav Nauč studium na konzervatoři v oboru hra na tubu a vrátil se jako učitel dechových nástrojů do Zdounek. Pod jeho vedením se úroveň začala opět rozvíjet a soubor se vrátil k bývalým úspěchům. Kromě pedagogické práce se Miroslav Nauč věnoval kapelnické a skladatelské činnosti. Mnohé z jeho skladeb můžete slyšet v rozhlase nebo na CD nejenom místní Zdounečanky.

Soubor se zúčastňuje různých přehlídek dechových mládežnických hudeb (např. v Hulíně, Mikulově, Šardicích...) a je hlavním organizátorem festivalu ve Zdounkách. Dále se členové orchestru pravidelně připravují také na Národní soutěž ZUŠ, která je organizována jednou za tři roky. V roce 2007 soubor získal 1. místo a titul absolutního vítěze v ústředním kole soutěže dechových orchestrů  v Litvínově, v roce 2010 pak rovněž 1. místo v ústředním kole v Letovicích. V roce 2014 se orchestr probojoval opět do Ústředního kola soutěžní přehlídky dechových orchestrů, které se konalo rovněž v Letovicích. Tam orchestr navázal na svá předchozí úspěšná vystoupení a dovezl 1. místo ve Zlatém pásmu a k tomu titul Absolutního vítěze. 

Litvínov 2007 Letovice 2014
 
Velkým přínosem pro školu a žáky bývají pracovní soustředění. V minulých letech se konalo na Kudlovské dolině, na Rusavě, ve Vizovicích, v Buchlovicích, ve Spytihněvi a na Slovensku. Při této příležitosti byly uspořádány koncerty v Trenčianských Teplicích a v Bojnici, které se těšily velkému zájmu. Tato soustředění jsou nedílnou součástí vyučování za účelem zvyšování úrovně souboru. Za dobu působení prošlo řadami školního dechového orchestru množství hudebníků, kteří se dnes uplatňují v nejrůznějších souborech profesionálních i amatérských.
 
Repertoár souboru je široký, nezůstává jenom u klasické dechovky, ale do programu zařazuje populární, vážné i sólové skladby. Orchestr pravidelně připravuje vystoupení pro veřejnost při nejrůznějších příležitostech ve Zdounkách i v okolí, vánoční a jiné koncerty pro mládež i seniory.

Po sérii mnoha úspěchů došlo k velkému kroku a také zkušenosti pro všechny členy mládežnického orchestru, protože v jarních měsících roku 2011 začali natáčet v nahrávacím studiu v Uhřicích u Kyjova první CD. To spatřilo světlo světa 17. července 2011, kdy bylo pokřtěno na Festivalu dechových hudeb ve Zdounkách. Nese název Kapela ze Zdounek a kromě polky stejného názvu obsahuje dalších 12 skladeb, které dechový orchestr provázely v poslední době na mnoha vystoupeních včetně úspěšných soutěží a přehlídek.
 
foto 2011   

V září 2015 převzal po náhlém úmrtí Miroslava Nauče umělecké vedení orchestru učitel hry na trubku Pavel Skopal. Parta vesměs začínajících mladých hráčů postupně začala tvořit novou éru reprezentativního tělesa a díky pomoci bývalých členů brzy navázala na svou tradici. Ve školním roce 2015/2016 přirpavili program na vánoční koncert ZUŠ a v jarních a letních měsících se pak mimo jiné zúčastnili Festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! ve Zlíně, Festivalu V. Smoly v Hulíně, koncertovali v Koryčanech a sezónu zakončili vystoupením na Oslavách 40. výročí Zdounečanky. 
Ve školním roce 2016/2017 pak obhájili 
ZLATÉ PÁSMO v Ústředním kole Soutěžní přehlídky ve hře dechových orchestrů v Letovicích a místním se představili na 1. ročníku Festivalu Miroslava Nauče, který se konal v červenci 2017 ve zdounecké sportovní hale. 

  

V září 2017 se uměleckého vedení dechového orchestru ujal pan učitel Jiří Horváth. Kapela omladila svůj kolektiv a připravila několik programů na nejrůznější koncerty a přehlídky, mj. také s účastí na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Sezonu zakončili chlapci a dívky vystoupením na Festivalu Miroslava Nauče.

Od září 2020 převzal výuku hry na klarinet, saxofon i vedení orchestru náš bývalý absolvent
 Jiří Rybák. Práci s mládeží a přípravu vystoupení však na více jak rok přerušila pandemie koronaviru. První vystoupení se tak konala na jaře 2022.


Výsledky soutěží v historii DO

1995   Čestné uznání v krajském kole v Bojanovicích (dirigent M. Nauč) 
1998   Čestné uznání v krajském kole v Bojanovicích 
(dirigent M. Nauč) 
2001   2. místo v krajském kole v Hulíně 
(dirigent M. Nauč) 
2004   1. místo v krajském kole v Hulíně 
(dirigent M. Nauč) 

2007   1. místo v Ústředním kole v Litvínově (dirigent M. Nauč)
           - ABSOLUTNÍ VÍTĚZ

2009   Čermákovo Vysoké Mýto - ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ POROTY: 
           - za výběr a sestavu repertoáru
           - trumpetové sekci ve skladbě "Trumpet Blues"
           - sólový klarinet J. Rybáka ("Lehké prsty")
           - sólový zpěv R. Cvoligové ("Think of me")

2010   1. místo v Ústředním kole v Letovicích (dirigent M. Nauč)
           
- ZLATÉ PÁSMO
           - Cena za dramaturgii
           - Diplom V. Plachému 
za sólový výkon ve hře na bicí nástroje


2010   XV. Žváčkův festival DH v Konici
             - Cena diváků a poukázka 10.000,- Kč na nákup hudebního nástroje

2014   1. místo v Ústředním kole Soutěžní přehlídky ve hře 
           dechových orchestrů v Letovicích 
(dirigent M. Nauč)
           - ZLATÉ PÁSMO
           - ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
           - Diplom Vojtěchu Plachému
(bicí)
           - Diplom Jiřímu Foltýnovi
(sólo trubka)

  

2017   1. cena v Krajském kole Soutěžní přehlídky ve hře 
           dechových orchestrů ve Zdounkách 
(dirigent P. Skopal)
           - Zvláštní cena za mimořádý sólový výkon L. Lehkoživovi 
(tenor)
           - postup do celostátního kola v Letovicích

           ZLATÉ PÁSMO v Ústředním kole Soutěžní přehlídky ve hře 
           dechových orchestrů v Letovicích
 
(dirigent P. Skopal)


 

Přejít na facebook