Historie školy

První zmínky o hudebním školství ve Zdounkách jsou z počátku 50. let minulého století, kdy byl založen tzv. Hudební kurz Osvětové besedy. V roce 1964 byl po žádosti učitelů o zestátnění přičleněn k LŠU Kroměříž. Významnou osobností té doby byl učitel Štěpán Nesvadba. Dne 1. srpna 1974 vznikla Lidová škola umění ve Zdounkách a prvním ředitelem byl jmenován Jaroslav Prokop. V roce 1979 ho následovala ředitelka Jana Žabenská a od 1. září 1984 škola sídlí v budově bývalé mateřské školy. Ve školním roce 1988/1989 byla LŠU ve Zdounkách rozšířena o detašovanou pobočku v Koryčanech.

Od roku 1990 je její název Základní umělecká škola. V září 1993 se podařilo otevřít výtvarný obor na obou pracovištích. K 1. lednu 1996 se stává škola samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. V letech 2007–2015 vedl školu její absolvent a pedagog dechového oddělení Miroslav Nauč, v současné době je ředitelem Norbert Svačina.

V roce 2024 si připomeneme 50 let samostatné školy, 60 let od vzniku pobočky LŠU Kroměříž a 40 let v nové budově.

Instagram