Informace o škole

Základní umělecká škola Zdounky se nachází v obci 10 km jižně od Kroměříže, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Historie sahá až do roku 1964, kdy ve Zdounkách vznikl Hudební kurz jako pobočka tehdejší LŠU Kroměříž.

Jedná se o nejmenší ZUŠ na Kroměřížsku, charakteristickou jako škola rodinného typu. Ke studiu jsou nabízeny dva obory – hudební a výtvarný. Celková kapacita činí 190 žáků, část z nich navštěvuje pobočku – místo poskytující vzdělávání v Koryčanech. Zápis do ZUŠ pro děti od 5let probíhá na obou pracovištích vždy v měsíci červnu ve formě přijímací talentové zkoušky.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Společně se ZUŠlechtíme“, který pravidelně aktualizujeme. V současnosti nabízíme studium hry na 12 nástrojů: klavír, housle, kytara, akordeon, elektronické klávesové nástroje, varhany, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor a tuba.

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci rodičů a absolventů, důkazem toho je zapsaný spolek Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky podporující naše aktivity. Tradičním a dlouhodobým projektem je pořad Hraje celá rodina, ve kterém již od roku 1977 v tříletých cyklech vystupují žáci školy se svými příbuznými. Dále pravidelně připravujeme třídní a školní besídky, různé koncerty pro veřejnost, tematické výchovné programy pro děti MŠ a ZŠ, výstavy a další akce. Zapojeni jsme rovněž do celostátního happeningu ZUŠ Open.

Instagram