Výtvarný obor

Výtvarný obor se obrací ke všem dětem, které projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák dle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit. Nadaným žákům poskytuje přípravu k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Výtvarné myšlení a cítění doprovází každou výtvarnou aktivitu. Základní umělecká škola podporuje odlišnost jednotlivých dětí a jejich schopnost osobitě řešit výtvarný problém, případně jej tvořivě obměňovat. Nejde jen o výtvarná zadání, ale o přístup k životu, v němž hraje významnou roli tvořivost, empatie a schopnost spolupracovat a vzájemně se dorozumět.

Studium je rozděleno na přípravné (1–2 roky pro děti od 5let), základní studium I. stupně (7 let, pro děti od 7 let) a základní studium II. stupně (4 roky, pro děti od 14 let). Ve studijním zaměření Výtvarná tvorba se v podobě tříhodinového bloku hromadné výuky prolínají předměty Plošná tvorba a Prostorová tvorba.

Žáci výtvarného oboru svá díla pravidelně vystavují při nejrůznějších příležitostech nejen v prostorách školy, účastní se také mnoha soutěžních přehlídek a projektů na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Studium I. i II. stupně končí Absolventskou výstavou.

Další informace o tomto studijním zaměření, učebním plánu a organizaci výuky najdete v našem školním vzdělávacím programu s motivačním názvem Společně se ZUŠlechtíme.

Instagram