Seznam zaměstnanců

MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D.      

ředitel školy
hra na dechové nástroje (zobcová flétna, trubka, tenor)
zuszdounky@zuszdounky.cz

Šárka JABLUNKOVÁ

zástupkyně statutárního orgánu
hra na akordeon, elektronické klávesové nástroje
jablunkova@zuszdounky.cz

Matěj BEDNAŘÍK

hra na kytaru, hudební nauka
bednarik@zuszdounky.cz

Marie GRACE

hra na klavír, hudební nauka, přípravná hudební výchova
grace@zuszdounky.cz

Mgr. Jiří JABLUNKA  

hra na zobcovou flétnu, tenor, klavír
jablunka@zuszdounky.cz

Jakub NĚMEČEK

hra na kytaru
nemecek@zuszdounky.cz

Jiří RYBÁK, DiS. 

hra na klarinet, saxofon, zobcovou flétnu
rybak@zuszdounky.cz

Mgr. Monika SELUCKÁ

vedoucí místa poskytující vzdělávání Koryčany 
hra na klavír, varhany; přípravná hudební výchova, hudební nauka
selucka@zuszdounky.cz

MgA. Pavel SKOPAL

hra na trubku, zobcovou flétnu
skopal@zuszdounky.cz

Mgr. Veronika TROJKOVÁ

výtvarný obor
trojkova@zuszdounky.cz

Bc. Sabina VEČEŘOVÁ, DiS.  

hra na housle, klavír
vecerova@zuszdounky.cz

Instagram