Spolek umění, rodiče a podpora

Zapsaný spolek Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky (dále jen URP) byl zaregistrován u Krajského soudu v Brně dne 3. 3. 2018.

Cílem spolku je podporovat zájmovou činnost dětí – žáků Základní umělecké školy ve Zdounkách, prohlubovat jejich vztah k uměleckým oborům a zájem o studium především pořádáním koncertů, školních poznávacích exkurzí, mimoškolních soustředění a plenérů, zájezdů na různá kulturní představení. URP ZUŠ otevírá dětem nové možnosti smysluplného trávení volného času a spolupodílí se tak mj. na prevenci rizikového chování.

V posledních letech žáci mohli navštívit zajímavá kulturní místa, jako jsou například Hukvaldy, Polička, Litomyšl, Ostrava, Brno či dokonce Vídeň, ti nejmladší se zdarma vydali do Kongresového centra ve Zlíně na známé minioperky z dílny Uhlíře a Svěráka v podání Dětské opery Praha.

Členské příspěvky

Výše příspěvku (daru od rodičů) je od roku 2022 stanovena a schválena výborem spolku na 300,- Kč. Příspěvek platí každý žák školy bez ohledu na své sourozence, neplatí ovšem víckrát v případě studia 2 oborů (hudební i výtvarný) nebo studijních zaměření (hra na 2 nástroje). Pokud příspěvek nebude uhrazen, nemohou děti čerpat výhody URP ZUŠ (výhodnější zájezdy, akce školy).

Výbor URP ZUŠ Zdounky:

předsedkyně: Mgr. Veronika Vlčková
pokladní: Milena Pokorná

Kontaktní údaje:

Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. s.
Náměstí 23, 768 02 Zdounky
IČO
: 068 59 551

Instagram