Hudební obor

Vzdělávání v ZUŠ je rozděleno na několik druhů studia – přípravné studium (1–2 roky) pro děti od 5let, základní studium I. stupně (celkem 7 let) pro děti od 7 let a základní studium II. stupně (celkem 4 roky) pro děti od 14let. Žáci si mohou po absolvování Přípravné hudební výchovy vybrat jedno z dvanácti studijních zaměření:

 • Hra na klavír
 • Hra na housle
 • Hra na kytaru
 • Hra na akordeon
 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na varhany
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na trubku
 • Hra na tenor
 • Hra na tubu

Součástí jednotlivých učebních plánů je povinný kolektivní předmět Hudební nauka, který navazuje na elementární znalosti získané v Přípravné hudební výchově. Předmět s dotací 1 vyučovací hodina týdně je určen žákům od 1. do 5. ročníku a ti zde získávají nezbytné znalosti a dovednosti ve všech hudebních činnostech, které následně uplatňují při hře na hudební nástroj. Součástí jsou i pěvecká či hudebně dramatická vystoupení pro veřejnost.

Od 4. ročníku až do konce studia 2. stupně (dohromady 8 let) žáci navštěvují předmět Komorní hra, který je vyučován ve skupině maximálně devíti žáků. Jedná se o přípravu k souhře dvou a více nástrojů – např. čtyřruční hra na klavír nebo různá tělesa: houslový, kytarový a akordeonový soubor, soubor dechových nástrojů (flétny, dřeva, žestě).  Z těchto těles nejvíce školu v její historii reprezentoval Mládežnický dechový orchestr, který dosáhl pod téměř dvacetiletým vedením učitele a později i ředitele školy Miroslava Nauče několika významných úspěchů a úzce spolupracoval na základně budoucích muzikantů dechové hudby Zdounečanka.

Žáci v průběhu svého studia vystupují na třídních a školních besídkách, vánočních, jarních a výchovných koncertech, na akcích pro seniory a naše partnery jak na Zdounecku, tak Koryčansku. Každý ročník, vyjma závěrečného, je zakončen komisionální postupovou zkouškou, při které prokazují svůj pokrok a dovednosti. Studium I. i II. stupně končí většinou veřejným absolventským koncertem.

Další informace o konkrétních studijních zaměřeních, učebních plánech, předmětech a organizaci výuky najdete v našem školním vzdělávacím programu s motivačním názvem Společně se ZUŠlechtíme.

Instagram