Místo poskytující vzdělávání Koryčany

Pobočka školy v Koryčanech byla zřízena ve školním roce 1988/1989. Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní školy v Koryčanech, a to hře na kytaru, klavír a zobcovou flétnu. Od školního roku 1991/1992 škola sídlí v nových prostorách, které byly postupně upraveny tak, aby sloužily pro výuku hudebního a později i výtvarného oboru.

Od školního roku 2017/2018 je vedením pobočky pověřena Mgr. Monika Selucká. Spolu s ní zde stabilně vyučuje několik pedagogů a nabídka studijních zaměření se výrazně rozšířila.

V současnosti lze hrát na klavír, kytaru, housle a dechové nástroje (zobcová flétna, trubka, tenor, tuba), nebo navštěvovat výtvarný obor. Od školního roku 2023/2024 je nabídka nově rozšířena o hru na varhany.

V posledních letech prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Žáci školy přispívají ke kulturnímu životu města a jeho okolí, vystupují při nejrůznějších akcích (hudební besídky, veřejné vánoční koncerty, koncert ke Dni matek či ke Dni města Koryčany atd.), spolupracují s místními organizacemi a pořádají rovněž výstavy prací žáků výtvarného oboru.

Instagram