Úspěchy žáků

Žáci školy se pravidelně účastní přehlídek a soutěží vyhlašovaných především MŠMT ČR, ale i jinými organizacemi.

Školní rok 2022/2023

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
ZUŠ Petřiny Praha 6, 27. 5. 2023
Petr OBORNÝ – 3. cena (III. kat.)
ze třídy p. uč. Šárky Jablunkové
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
SZUŠ D-MUSIC Kroměříž, 27. 4. 2023
Petr OBORNÝ – 1. cena s postupem (III. kat.)
Elena MACHOURKOVÁ – 2. cena (II. kat.)
Bela BABUŠNÍKOVÁ – 2. cena (III. kat.)
Michaela VOZNICOVÁ – 2. cena (III. kat.)
ze třídy p. uč. Šárky Jablunkové (Cena poroty za pedagogickou práci)
PIANOFORTE PER TUTTI - 6. ročník klavírní soutěžní přehlídky
ZUŠ Příbor, 20.-21. 4. 2023
Viktor NIKL – Zlaté pásmo (IV. kat.)
Aneta GEJDOŠOVÁ – Bronzové pásmo (III. kat.)
ze třídy p. uč. Moniky Selucké
Instagram