Školní rok 2023/2024

Dvanáctým školním rokem vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu ŠVP ZUŠ Zdounky s motivačním názvem „Společně se ZUŠlechtíme“. Nově nabízíme i dvanáctý studovaný nástroj – varhany.

Výše úplaty za vzdělávání (školné): 

  • Hudební obor – individuální výuka: 1.600,- Kč / pololetí
  • Hudební obor – skupinová výuka (2–3 žáci): 1.400,- Kč / pololetí
  • Přípravná hudební výchova A (kolektivní): 1.200,- Kč / pololetí
  • Přípravná hudební výchova B (hra na nástroj): 1.600,- Kč / pololetí
  • Přípravná hudební výchova B (skupinová): 1.400,- Kč / pololetí
  • Výtvarný obor: 1.200,- Kč / pololetí

Splatnost úplaty za dané pololetí je k 15. září 2023 a 15. únoru 2024. Platby přijímáme výhradně bezhotovostně na účet školy (složenkou, bankovním převodem). V případě potřeby se lze dohodnout s vedením školy na jiné frekvenci úplaty (měsíční nebo čtvrtletní splátky).

Výše půjčovného (příspěvek na opravy nástrojů):
Půjčovné hudebních nástrojů (dřeva, žestě, housle, akordeon)  100,- Kč / měsíc
(splatnost pololetně 500,- Kč).

Instagram